Lex Schram stapt uit afdelingsbestuur CDA

  Nieuws

BEVERWIJK - Lex Schram is boos opgestapt uit het afdelingsbestuur van het CDA in Beverwijk. De oud-wethouder is niet te spreken over de wijze waarop het bestuur wethouder Cecilia van Weel-Niesten passeerde in de onderhandelingsfase over de vorming van een nieuwe coalitie. Toen duidelijk werd dat Van Weel-Niesten niet de voorkeur had van de mogelijke coalitiepartners VVD en GroenLinks, koos het bestuur ervoor Hanneke Niele naar voren te schuiven als wethouderskandidate.

Het CDA vormde in Beverwijk jarenlang een vaste waarde binnen het stadsbestuur. Vrijwel altijd maakte de partij deel uit van de coalitie, al zorgden diverse ontwikkelingen er wel voor dat de stabiliteit soms in het geding kwam. Zo zag het CDA zich bijvoorbeeld in de bestuursperiode 2010-2014 genoodzaakt om twee keer de eigen wethouder te vervangen. Eerst stapte Frank Frowijn op met als formele reden dat hij zijn jongensdroom, een eigen adviesbureau, waar wilde gaan maken. Een bericht dat de wenkbrauwen deed fronzen, te meer daar Frowijn nog maar een paar maanden aan de slag was na zijn herbenoeming als wethouder.
Enkele jaren later werd Frowijn opnieuw wethouder, maar toen in buurgemeente Heemskerk. Zijn opvolger in Beverwijk werd Robbert-Jan Piet, maar hij stapte op nadat het plan voor de realisatie van een zogenoemde kistendam in de Beverwijkse haven was mislukt. Opnieuw stond het CDA voor de taak om een nieuwe wethouder aan te stellen en dat werd Lex Schram. Ook hij haalde de eindstreep niet, maar daaraan had hij zelf geen schuld. Zijn broer overleed en hij kreeg de zeggenschap over diens imposante nalatenschap. Daarmee ontstond een grote mate van belangenverstrengeling, omdat het veel panden en gronden in de gemeente Bevewijk betrof waarover Schram als wethouder Economische Zaken ook besluiten moest nemen. Uiteindelijk besloot het CDA om voor de resterende maanden geen nieuwe wethouderskandidaat meer naar voren te schuiven.
Bij het samenstellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar koos het CDA duidelijk voor vernieuwing. Opmerkelijk was daarbij dat alle zittende fractieleden lagere plaatsen op de lijst kregen en dus niet bij voorbaat verzekerd waren van een raadszetel. Daardoor kreeg de gevoerde campagne iets weg van een interne machtsstrijd, al werd dat door de kandidaten zelf ontkend. Lijsttrekker werd zittend Cecilia van Weel-Niesten. Kort na de verkiezingen bleek dat zij niet in de smaak viel bij VVD en GroenLinks, de twee grootste fracties in de raad sinds de verkiezingen.
Inmiddels is duidelijk dat ook binnen het CDA zelf de nodige kritiek was op haar functioneren. Lex Schram bleef echter vierkant achter haar staan en heeft zich na het incident teruggetrokken uit het afdelingsbestuur van de partij waaraan hij vele jaren verbonden is geweest. Intussen wordt door mensen buiten de partij ook gewezen op het feit dat bestuurslid Bep Reimes de moeder is van de nieuwe wethouderskandidate Hanneke Niele. Er wordt volop gespeculeerd over de vraag of hier wellicht de conclusie moet worden getrokken dat Niele door haar eigen moeder in het zadel is geholpen, maar door de betrokkenen wordt dat ontkend.

Meer berichten