'Rookverbod rond sportvelden en speeltuinen'

  Nieuws

BEVERWIJK - De PvdA-fractie pleit voor gemeentelijk beleid om het roken in de omgeving van sportvelden en speeltuinen aan banden te leggen. Fractievoorzitter Jaqueline Dorenbos noemt het een gemiste kans dat de gemeente zelf nog geen beleid heeft om dit te realiseren, terwijl sommige clubs zelf wel al een dergelijk initiatief hebben genomen.
Zien roken vergroot de kans op later zelf roken, met alle schadelijke gevolgen voor de gezondheid, zo stelt de PvdA-fractie. Daarom verzoekt men het college om het rookvrij maken van buitenaccommodaties te stimuleren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door een rookverbod op dergelijke locaties op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook zouden verenigingen hiertoe volgens de PvdA-fractie min of meer gedwongen kunnen worden, door een rookverbod op te nemen als voorwaarde in de subsidieverordening. Men doelt dan met name op subsidies die met het oog op activiteiten voor de jeugd worden verstrekt. Met het voorstel wil de PvdA-fractie een bijdrage leveren aan het realiseren van een rookvrije generatie.

Meer berichten