Historie van de straten in Beverwijk (13)

  Nieuws
Kees Delfsweg. (foto Co Backer)
Kees Delfsweg. (foto Co Backer) (rodi.nl)

BEVERWIJK - Beverwijk kent vele straatnamen die van een historische betekenis zijn en iedere straatnaam heeft een eigen verhaal, een eigen geschiedenis. Meestal gaat men ervan uit dat de meeste historische straatjes in en om het Centrum te vinden zijn, maar ook buiten het centrum zijn nog genoeg kleine en oude straatjes die Beverwijk nog rijk is met haar eigen geschiedenis. Achter iedere benoeming van een straat in Beverwijk schuilt een verhaal of een historisch feit en dat er wat achter een straatnaambordje schuilgaat blijkt uit het boekje “Een straatje om in Beverwijk“ uit 2003, geschreven door Jan van der Linden. Ditmaal twee straten die dicht bij elkaar in de buurt liggen.

Kees Delfsweg
De oude benaming, welke in de 17e eeuw gebruikt werd voor de huidige Kees Delfsweg was de Kees Dielenwech/Kees Dielofswech. In 1626 was een zekere Cornelis Dielofszoon eigenaar was van stukken land, die hier gesitueerd waren. Het weggetje tussen deze landerijen dat naar zijn woning leidde, werd de Kees Dielofswegje genoemd. Namen zoals Kees Dielenwech, Kardile wech, Koos Delfsweg of Korsdalofsweg werden later gebruikt. Om een eind aan de verwarring te maken stelde de gemeenteraad van Beverwijk in 1892 de naam officieel vast.
Deken Waarestraat
Adrianus Waare werd geboren op 6 maart 1854 te Oude Tonge en is overleden op 7 februari 1925 te Beverwijk. Hij volgde zijn opleiding aan het seminarium Hageveld in Voorhout (ZH), waar hij in 1874 tot priester werd gewijd. Na zijn inweiding werd hij benoemd tot kapelaan in Den Haag, waar hij een drietal jaren werkzaam was. In 1877 werd hij benoemd tot professor aan het seminarium Hageveld, een functie die hij 16 jaar vervulde. In 1893 werd hij benoemd tot deken en pastoor te Weesp en in 1899 werd hij benoemd in Beverwijk. Hier heeft hij zeer veel tot stand gebracht. Onder zijn bestuur werden de RK Jongensschool en in 1893 het Sint Jozefgesticht aan de Hobbesteeg gerealiseerd. Het gesticht was bedoeld voor verpleging van wezen en ouden van dagen. Ook was hij in 1924 erg actief om tot de bouw van een nieuwe kerk aan de Breestraat te komen. Jaren lang was hij lid van de commissie tot verwering van schoolverzuim. Ter gelegenheid van zijn gouden priesterjubileum, in augustus 1924, werd er te zijner ere een groot feest aangericht.

Meer berichten