Zorgen over wachtlijsten in jeugdzorg

  Nieuws

BEVERWIJK - De lokale partij VRIJ! heeft in een brief aan het college van burgemeester en wethouders de wachtlijsten in de jeugdzorg aangekaart. Fractievoorzitter Kelly Uiterwijk spreekt van tenminste 15 scholieren tussen 12 en 15 jaar oud, die in het afgelopen schooljaar op een wachtlijst voor begeleiding terecht zijn gekomen. Ze baseert zich daarbij op eigen onderzoek van de partij.
Zodra een leerling op het voortgezet onderwijs oploopt tegen een leerbeperking, bijvoorbeeld door een gedragsstoornis, zou een indicatie moeten worden gesteld en een adequate begeleiding van de leerling moeten volgen. Uiterwijk: "De verantwoordelijkheid over de voortgang en de snelheid van het diagnose- en indicatieproces lijkt nog wel eens te worden verschoven tussen CJG, Lucertis, school en gemeente.
Er zijn inmiddels ook lange wachtlijsten ontstaan. Het kind is hier de dupe van. De mooie opmerking uit het coalitieakkoord 'dat we geen enkel kind met een hulpvraag laten staan' lijkt op dit moment in ieder geval nog geen praktijk." Zowel Lucertis als het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) spelen een rol in de indicering en begeleiding van deze specifieke groep leerlingen. Dat er nu wachtlijsten zijn ontstaan, is voor VRIJ! onacceptabel.
Van het college wil men nu weten of men op de hoogte is van het feit dat alle onderzoeksbureaus doorverwijzen en wachtlijsten hebben en dat ook bij het CJG sprake is van wachtlijsten. Ook vraagt Uiterwijk om een concrete oplossing van het college om dergelijke wachtlijsten in de nabije toekomst te voorkomen.

Meer berichten