Grote Kerk misschien toch weer als kerk in gebruik

  Nieuws
De Grote Kerk wordt al enkel jaren niet meer gebruikt voor het houden van kerkdiensten. (Foto: Bos Media Services)
De Grote Kerk wordt al enkel jaren niet meer gebruikt voor het houden van kerkdiensten. (Foto: Bos Media Services) (rodi.nl)


BEVERWIJK - De Grote Kerk aan het Kerkplein 37a krijgt in de toekomst mogelijk weer de oorspronkelijke functie van kerkgebouw terug. Sinds de protestantse kerkgemeenschap in Beverwijk besloot om de kerkdiensten voortaan alleen nog in de Vredevorstkerk aan de Laan der Nederlanden 152 te houden, wordt de Grote Kerk gehuurd door de Vereniging Grote Kerk Beverwijk en worden er maatschappelijke en culturele activiteiten georganiseerd.
DOOR RAIMOND BOS
Deze vereniging streefde er naar het kerkgebouw uiteindelijk te kopen, maar daarvoor is uiteraard een flinke som geld nodig. Andere gegadigden voor het aankopen van het kerkgebouw hebben zich in de afgelopen jaren niet gemeld. Waar het aanvankelijk de bedoeling was geweest om de Grote Kerk af te stoten en verder te gaan met alleen de Vredevorstkerk, lijken de kaarten nu opnieuw te zijn geschud en is precies het tegenovergestelde het uitgangspunt. De vredevorstkerk is wellicht eenvoudiger te verkopen, bovendien wordt inmiddels al gespeculeerd over de mogelijkheid om op die locatie woningbouw te realiseren. Voor de gemeente Beverwijk zou dat in elk geval een aantrekkelijke optie zijn. Indien de protestanten inderdaad besluiten om weer kerkdiensten in de Grote Kerk te gaan houden, betekent dat niet het einde van de activiteiten die er nu plaatsvinden. Dan zal worden bekeken welke vormen van samenwerking er mogelijk zijn, zodat ook de Vereniging Grote Kerk Beverwijk gewoon kan doorgaan met het organiseren van concerten, markten, exposities en andere evenementen. In de afgelopen jaren zijn de vrijwilligers erin geslaagd om ook inwoners die geen kerkelijke achtergrond hebben in het gebouw te krijgen.

Meer berichten