Gemeenten pakken problemen in Oosterwijk samen aan

  Nieuws
De wijk Oosterwijk op de grens tussen Heemskerk en Beverwijk. (Foto: Bos Media Services)
De wijk Oosterwijk op de grens tussen Heemskerk en Beverwijk. (Foto: Bos Media Services) (rodi.nl)

REGIO - De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben samen een plan gepresenteerd om de leefbaarheid in de wijk Oosterwijk te verbeteren. Bewoners van deze wijk, die ligt op de gemeentegrens in het gebied dat zich uitstrekt rond winkelcentrum Europaplein, kennen een rapportcijfer aan de buurt toe dat lager ligt dan het gemiddelde in de beide gemeenten. De gemeenten hebben alle knelpunten en ideeën geïnventariseerd en willen die nu stapsgewijs gaan aanpakken.


Oosterwijk is een wijk met veel hoogbouw en een veelal verouderd type woningen. Ongeveer een derde van alle bewoners is niet oorspronkelijk Nederlands. Bewoners hebben behoefte aan een ontmoetingsplek, maar die is er niet in de wijk. Een buurtinitiatief leidde enkele jaren geleden tot het opzetten van het ‘Huis van de Wijk’, maar de gemeente greep in nadat men constateerde dat gemaakte afspraken werden geschonden en de ontmoetingsplek werd gesloten. Mogelijk kunnen de twee welzijnsinstellingen van Beverwijk en Heemskerk in de toekomst een nieuwe locatie gaan exploiteren. Aan het afvalprobleem wordt inmiddels al gewerkt. Afvalcoaches zijn ingezet om met de bewoners in gesprek te gaan, zodat illegale afvaldumpingen moeten worden voorkomen. Nu ligt er een totaalplan op tafel om de hele wijk op te waarderen en ervoor te zorgen dat alle bewoners er zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen op een zo aangenaam mogelijke manier. “Het kost heel veel tijd en aandacht om eruit te krijgen wat we willen”, erkent de Beverwijkse wethouder Hanneke Niele. Samen met haar collega-wethouder Serge Ferraro heeft ze zich met het plan beziggehouden. Ferraro: “We kunnen de wereld niet in één dag veranderen. De samenwerking met de bewoners van de wijk is wat dit plan bijzonder maakt. Op verschillende niveaus pakt iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid.” Om de sociale veiligheid in de wijk te vergroten, zouden de gemeente wellicht kunnen overgaan tot het instellen van cameratoezicht, zoals ook in het centrum van Beverwijk onlangs geïntroduceerd. Andere thema’s in het plan voor Oosterwijk zijn de verkeersveiligheid, het woningaanbod, ontmoeting/eenzaamheid, communicatie en openbare ruimte. Het overleg met de bewoners heeft geresulteerd in 19 afspraken, die in het plan zijn vastgelegd. Voor een deel is aan het nakomen ervan al invulling gegeven, de overige knelpunten worden de komende tijd aangepakt.

Meer berichten