Binnenduin, een nieuwe woonwijk in wording

  Nieuws
Deze woningen aan de Rita Hovinkstraat zullen naar verwachting in april 2019 worden opgeleverd. (Foto: Bos Media Services)
Deze woningen aan de Rita Hovinkstraat zullen naar verwachting in april 2019 worden opgeleverd. (Foto: Bos Media Services) (rodi.nl)

BEVERWIJK - De wijk Binnenduin is volop in ontwikkeling. De eerste bewoners wonen er al, maar in het hele gebied zal de komende jaren nog heel wat gebouwd worden. De laatste grote bouwlocatie binnen de gemeentegrenzen moet in elke jaren tijd worden omgetoverd tot een van de mooiste wijken van Beverwijk. Inmiddels is men gestart met de voorbereidende maatregelen voor het bouwrijp maken van het zuidelijk deel van het gebied.
Wethouder Brigitte van den Berg en projectmanager Selina Lanson zijn zeer te spreken over de ontwikkelingen in het voormalig tuindersgebied. “Het gaat een wijk worden waar de gemeente trots op is en waar elke Beverwijker wel zou willen wonen”, zegt de wethouder enthousiast. Ze wijst naar het stuk braakliggende grond achter de Montessorischool en legt uit: “Daar komt een vijver met een eiland als een soort oog erin en een loopbrug er naartoe. Dat wordt de meest karaktervolle plek van de wijk.” De waterpartij wordt niet alleen een lust voor het oog, maar heeft ook een belangrijke functie als waterberging bij zware regenval. Bewust heeft de gemeente ervoor gekozen om het agrarische karakter van het gebied te behouden door de slootjes en hagen zoveel mogelijk in stand te houden. Ook wil de gemeente bewoners zo veel mogelijk stimuleren om hun tuinen een groene inrichting te geven. Om dit te bereiken zijn verschillende opties denkbaar, zoals het schenken van een boom aan elke nieuwe bewoner in het zuidelijk deel van de wijk, maar ook het stellen van voorwaarden aan de projectontwikkelaars bij het aanbesteden van projecten. Voor dit deel van de nieuwe woonwijk is nu nog geen duidelijkheid over wanneer en hoe de verkoop zal worden georganiseerd, maar: “Er is heel veel belangstelling voor en we willen zo transparant mogelijk te werk gaan bij het verdelen van de ruimte”, aldus Van den Berg. Bij het ontwerpen van de wijk Binnenduin zijn vier locaties vrijgehouden voor het inrichten van speelplekken. Of die er ook daadwerkelijk gaan komen, hangt af van de uiteindelijke samenstelling van de wijk qua bewoners. Als ze niet nodig zijn, worden het groenvoorzieningen. Overigens worden bewoners van de nieuwe wijk ook betrokken bij de keuze voor openbaar groen, via burgerparticipatie kunnen ze meepraten over het soort bomen op bepaalde locaties. Op www.woneninbinnenduin.nl is uitgebreide informatie over het project te vinden. Voor het middenveld en zuidelijk veld van Binnenduin is het voorlopig ontwerp inmiddels beschikbaar, vanavond buigen de raadsleden zich in de raadscommissie over het plan.

Meer berichten