Stevige discussie over vervangen warmtepompen - Bewoners willen ook met gemeente in gesprek

  Nieuws
Een tekening van het type warmtepomp waarmee de betreffende woningen zijn uitgerust.
Een tekening van het type warmtepomp waarmee de betreffende woningen zijn uitgerust. (rodi.nl)

DOOR RAIMOND BOS
BEVERWIJK - De bewoners van 103 woningen in de Stan Kentonlaan, Louis Davidslaan en Laan van Broekpolder staan voor een belangrijke keuze. De warmtepomp, die is aangesloten op het systeem van warmte- en koudeopslag in de wijk, is aan vervanging toe. Het voorstel dat de bewoners van leverancier Eteck ontvingen, stuit echter op veel verzet. Tijdens een bijeenkomst afgelopen maandag in restaurant La Citadel werd het bedrijf bovendien een zeer gebrekkige communicatie verweten.
Verdwenen contracten, onbeantwoorde mailtjes en onduidelijkheden over de voorwaarden voor het huidige contract. Eteck had maandagavond heel wat uit te leggen aan de bewoners. Volgens ontwikkelaar Gertjan de Joode is de slechte communicatie vooral te wijten aan het tamelijk rommelige verloop van de overdracht. Oorspronkelijk werden de installaties vanaf 2003 door het bedrijf Remu aangelegd, maar Remu ging op in Eneco en dat bedrijf verkocht deze bedrijfstak vervolgens begin dit jaar aan Eteck. Alle bewoners hebben daardoor nu automatisch een huurovereenkomst voor de warmtepomp met Eteck, maar die overeenkomst verloopt voor een aantal woningen al dit jaar. De pomp heeft namelijk een gebruiksduur van vijftien jaar en moet dan worden vervangen. Op grond van algemene voorwaarden, die Eneco in 2008 heeft verstrekt, menen de bewoners echter dat de pomp nu hun eigendom is. In die voorwaarden staat namelijk dat de pomp om niet aan de bewoner zal worden overgedragen na het aflopen van het huurcontract. Eteck betwist dit en stelt dat de algemene voorwaarden, waaraan wordt gerefereerd, niet van toepassing zijn op deze overeenkomst. In overleg zullen de beide partijen binnenkort gaan bekijken wie hier gelijk heeft. Bewoners zijn daarnaast verbaasd over het feit dat de gemeente Beverwijk, destijds een van de contractpartners voor het gehele project van warmte- en koudeopslag, op relatief korte termijn akkoord is gegaan met de overname door Eteck. Ze willen nu van de gemeente ook de garantie dat de broninstallatie, die in elk geval tot 2028 blijft bestaan, ook daarna gewoon beschikbaar zal zijn. Intussen hebben de bewoners de keuze om voor 865,15 euro de huidige pomp te laten verwijderen en dan zelf een alternatieve oplossing te bedenken, of voor 1270,50 een nieuwe pomp in de bestaande installatie te laten plaatsen. Ze blijven dan op jaarbasis 680,00 euro betalen voor het huren van die pomp. Een aantal bewoners ziet liever een heel nieuwe installatie geplaatst worden en vraagt daarom aan Eteck om een nieuw voorstel te maken. Die toezegging werd maandagavond gegeven, maar daarvoor moet ook de uiterste termijn voor het nemen van de beslissing worden opgerekt. Die staat nu op 1 december 2018, maar deze datum kan nu niet meer worden gehaald. “Kan ik de huidige pomp niet gewoon afkopen?”, wilde een bewoner weten. “Als daar behoefte aan is, willen we dat best inventariseren, maar besef dan wel dat u zelf alle lusten en lasten heeft”, luidde het antwoord. Ook over de wijze waarop maandagavond met de bewoners werd gecommuniceerd, viel het nodige te zeggen. Een aantal aanwezigen voelde zich niet serieus genomen of zelfs onbeschoft behandeld. Toch kwamen de partijen uiteindelijk wat dichter naar elkaar en werden concrete toezeggingen gedaan over het vervolg van dit traject.

Meer berichten