Groen licht voor nog een woontoren

  Nieuws
Het ontwerp voor de woontoren die op de hoek van de Vennelaan en de Beijneslaan moet verrijzen.
Het ontwerp voor de woontoren die op de hoek van de Vennelaan en de Beijneslaan moet verrijzen. (rodi.nl)

BEVERWIJK - Terwijl de bouwactiviteiten voor de tien verdiepingen tellende woontoren aan de Brink nog in volle gang zijn, worden inmiddels al plannen gemaakt voor nog een woontoren in hetzelfde gebied, namelijk een straat verder. Ook aan de Vennelaan is ruimte voor een dergelijke appartementencomplex, dat zelfs nog een verdieping meer zal gaan tellen. Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan Woongebied Oost maakt deze ontwikkelingen mogelijk.
Woongebied Oost omvat een zeer groot deel van Beverwijk. Alle woonwijken ten oosten van de Alkmaarseweg tot aan de A22 vallen eronder, inclusief het Marlo Center en de wijk Broekpolder. Het nieuwe plan wordt opgesteld ter voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet en voegt veel verschillende bouw- en gebruiksregels samen, die nu in diverse bestemmingsplannen en beheersverordeningen gelden. Voorafgaand aan het ontwerpbestemmingsplan heeft het college van burgemeester en wethouders in april al het het voorontwerp vastgesteld. dat lag toen zes weken ter visie en pas daarna werd een nieuw plan bij de gemeente ingediend voor de bouw van nieuwe appartementen aan de Brink, tegenover de nieuwe woontoren die inmiddels is verrezen.
De herontwikkeling van twee bedrijfspanden aan de Brink 26-28 is mogelijk gemaakt in het nu voorliggende ontwerpbestemmingsplan. Hier kunnen maximaal 107 appartementen gebouwd worden bovenop een half-verdiepte parkeergarage. Op de hoek Vennelaan / Beijneslaan is daarbij een woontoren geprojecteerd met 11 bouwlagen. Behalve de ontwikkeling aan de Brink 26-28 zijn nog diverse andere ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan, onder meer bij de Schans 48, Büllerlaan 4b, Marlo Center, Zweedselaan, Kingsford Smithstraat, Ann Burtonlaan en de Schouwenaarstraat 5. Het college juicht deze ruimtelijke ontwikkelingen toe. De bouw van 246 woningen, waarvan 95 sociale woningbouw, komt tegemoet aan de grote behoefte aan woningen in Beverwijk.

Meer berichten