Over de Beverwijkse politie-inspecteur Willem Ragut

  Nieuws

BEVERWIJK - Op donderdagavond 16 maart zal de inmiddels bekende spreker en oud-Beverwijker Herman Palm zijn verhaal komen houden bij het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland met als titel: “W.M. Ragut, hoofd van politie te Beverwijk van 1924-1941”.
De lezing wordt gehouden in het Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a in Beverwijk en begint om 20 uur (zaal open vanaf 19.30 u). Leden van het HGMK hebben gratis toegang, anderen betalen € 5,- entree. Reserveren kan via het e-mailadres: info@hgmk.nl.
Niet alleen is Ragut lange tijd hoofd van de Beverwijkse politie geweest, maar ook zijn hij, maar ook zijn vrouw, zeer actief geweest in het sociale en culturele leven van Beverwijk, vooral op sportief gebied. De fout die hij maakte is dat hij fanatiek lid werd van de NSB en zijn positie op den duur in Beverwijk onhoudbaar was. Hij werd overgeplaatst naar Zaandam, waar hij, na een vermeende aanslag in Beverwijk, op 21 juni 1944 werd neergeschoten door de bekende verzetsstrijder Jan Bonekamp. De slechte schutter Ragut was toen toch nog in staat om op zijn beurt ook Jan Bonekamp neer te schieten.
Genoeg stof dus om een boeiend verhaal over te houden en dat is de spreker wel toevertrouwd, temeer daar hij de lezing houdt met als leidraad een fotoalbum dat hij in bezit heeft met uniek beeldmateriaal.

Meer berichten