Samenwerking ICT
Samenwerking ICT ((Foto: Pixabay/Melkhagelslag))

Rekenkamercommissies onderzoeken ICT samenwerking Bloemendaal-Heemstede

BLOEMENDAAL/HEEMSTEDE - Bloemendaal en Heemstede hebben samen hun automatisering verbeterd, maar de aansturing moet beter. Dit concluderen de rekenkamercommissies van beide gemeenten die hier gezamenlijk onderzoek naar deden.

Toen Bloemendaal en Heemstede in 2015 gingen samenwerken op het gebied van de ICT wilden zij de kwetsbaarheid van hun ICT-systemen verminderen, de 24/7 bereikbaarheid en de kwaliteit van de interne en externe dienstverlening verbeteren. Volgens de rekenkamercommissies hebben de ambtelijke diensten hard gewerkt, maar hebben de gemeenten verzuimd om duidelijk meetbare doelen vast te stellen voor een belangrijk onderdeel van de ICT: de aanschaf en het gebruik van software. .

Kosten hoog en zorgen over de aansturing

Uit een vergelijkend onderzoek blijkt dat Bloemendaal en Heemstede per inwoner ongeveer 15% meer uitgeven aan de ICT dan gemiddeld bij andere gemeenten. De gemeenten verklaren dit door er op te wijzen dat zij voor de automatisering nog tijdelijk extra mensen in dienst hebben, maar de rekenkamers vinden dat dit de hoge kosten onvoldoende verklaart.

De rekenkamercommissies adviseren de gemeenten voor de informatisering een toekomstgericht beleidsplan met concrete doelen en mijlpalen op te stellen en om stevig te gaan sturen op de uitvoering daarvan. Nu doorpakken bij de samenwerking De rekenkamercommissies stellen dat de gemeenten voldoen aan de voorwaarde die beide gemeenteraden in 2015 hebben gesteld dat de samenwerking altijd weer verbroken ("ontvlochten") moet kunnen worden, maar zij voegen er aan toe dat de gemeenten dan voor hoge kosten komen te staan. De gemeenten zouden er beter aan doen om te kiezen voor de samenwerking zodat deze ook efficiënter dan nu kan worden georganiseerd.

Meer berichten