(Foto: Aangeleverd)

'Roofvogels van Nederland'

CASTRICUM - Op zaterdagmiddag 8 februari 2020 houdt de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland in samenwerking met PWN een lezing met beelden onder de titel: 'Roofvogels van Nederland'.

Lezing van Dook Vlugt op 8 februari

De lezing wordt verzorgd door Dook Vlugt en vindt plaats in Bezoekerscentrum De Hoep aan de Johannisweg 2 in Castricum, aanvang: 14:00 uur.

Gratis voor leden

De lezing is gratis voor leden van de vogelwerkgroep, niet leden betalen drie euro. Er kunnen 114 mensen in de zaal.

Nederland wordt steeds meer een land waar steeds vaker de natuur onder druk staat door activiteiten van de mens. Dat heeft gevolgen voor plant en dier, zo ook voor roofvogels die hier voorkomen. De WRN, Werkgroep Roofvogels Nederland, volgt de stand van deze vogels al meer dan 25 jaar. De meeste roofvogels gaan in aantal achteruit, maar er zijn ook positieve ontwikkelingen te melden.

Kwarteeuw onderzoek

Dook Vlugt, contactpersoon WRN in Noord-Holland, neemt u mee in een overzicht van een kwarteeuw onderzoek aan dagroofvogels. Extra aandacht zal er zijn voor de ontwikkelingen in het duingebied waarbij Castricum in het midden ligt. Het belooft een interessante lezing te worden.

Meer berichten