Diverse groepen helpen ijsvogels door een ijsvogelwand aan te leggen.
Diverse groepen helpen ijsvogels door een ijsvogelwand aan te leggen. ((Foto: Joke Huijser-Spekken))

Geld voor vrijwilligersgroepen met een groen idee

CASTRICUM/HEEMSKERK - Er is geld beschikbaar voor Noord-Hollandse vrijwilligersgroepen met een goed idee. Het Betrekken bij Groen-fonds heeft in totaal € 102.000 beschikbaar. Dit is veel meer dan verleden jaar.

Betrekken bij Groen-fonds

Vorig jaar werden 20 groepen in Noord-Holland blij gemaakt met een bijdrage uit het fonds dat beschikbaar is gesteld door de provincie Noord-Holland. Iedereen kan een aanvraag indienen. De aanvraag moet zich richten op het bevorderen van de biodiversiteit, het beschermen van een plant- of diersoort, het veilig en effectief organiseren van vrijwilligerswerk, het stimuleren van vrijwilligerswerk of natuureducatie. Projecten die jongvolwassenen (18-35 jaar) betrekken bij het groen en projecten rond thema's zoals 'natuur & klimaat' en 'natuur & gezondheid' maken meer kans op een bijdrage. Projecten rond de instroom van nieuwe vrijwilligers of de flexibilisering van het vrijwilligerswerk maken ook meer kans. Van 1 februari tot en met 1 maart 2020 kunnen organisaties en vrijwilligers(groepen) een aanvraag indienen. Lees wel eerst goed de voorwaarden op www.landschapnoordholland.nl/bbgfonds. Hier staat ook een aanvraagformulier. De jury voert het programma 'Betrekken bij Groen' uit. Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet. Het geld wordt beschikbaar gesteld door de provincie Noord-Holland. www.landschapnoordholland.nl/bbgfonds

Meer berichten