Verder onderzoek naar nieuwe zwemvoorziening

  Nieuws

CASTRICUM - De gemeente Castricum gaat verder onderzoek doen naar een nieuwe zwemvoorziening in het gebied Noord-End in Castricum.
Het college heeft op 1 februari j.l. een aantal uitgewerkte alternatieven (locaties en varianten) voor een zwemvoorziening op Noord-End voorgelegd aan de gemeenteraad. Later is daar nog een addendum aan toegevoegd. Vervolgens hebben raadsleden tijdens de Carrousel op 22 februari aangegeven dat zij nu nog geen standpunt wilden innemen over het voorstel, vanwege de naderende gemeenteraadsverkiezingen.
el was het gevoel dat verder onderzoek naar de verschillende locaties, varianten en niveaus voor duurzaamheid binnen afzienbare tijd moet plaatsvinden. Een nieuwe gemeenteraad kan dan hierover een besluit nemen, zo mogelijk nog voor de zomer.
Het college heeft om die reden het raadsvoorstel plus addendum ingetrokken en het ‘Rapport Definitiefase Nieuwe Zwemvoorziening Noord-End Castricum’ ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit rapport vormt de basis voor verdere onderzoeken. Het college heeft de raad daarbij voorgesteld hiervoor extra geld beschikbaar te stellen.

Meer berichten