Joop Hoffman op 7 juli 1993 poserend op de algemene begraafplaats.
Joop Hoffman op 7 juli 1993 poserend op de algemene begraafplaats. ((Foto: aangeleverd))

LOS Nostalgia

In het eerste uur een ontmoeting met Joop Hoffman, destijds een vertrouwd gezicht op de algemene begraafplaats Huisduinen. Als 27-jarige pas getrouwde jongen kreeg hij in 1963 een vaste aanstelling als grafdelver. Nadien vervulde hij de functie van beheerder. In feite was hij de laatste in zijn soort want op termijn werd deze dienstverlening vervangen door een informatiecentrum in de aula. Joop Hoffman wist alle plekjes uit zijn hoofd. Niet slechts van de bekende zeelieden als Dorus Rijkers maar ook de Nieuwediepers die in alle stilte het tijdelijke voor het eeuwige hadden verwisseld. Joop Hoffman nam in 1996 afscheid als beheerder van de begraafplaats en werd deze week in zijn woning aan de Bremstraat opgezocht.

In het tweede uur een bloemlezing over zeeredder Jacob Been (1846-1937). Vorige week dook een cassetteband van 35 jaar geleden op met een vraaggesprek van een kleinzoon van Jacob Been, die boeiend over zijn grootvader kon vertellen, waarvan enkele fragmenten worden uitgezonden. Het grootste deel van zijn reddingswerk verrichtte Jaap Been met de eigen vlet. Vaak zag men hem op de dijk staan gekleed in een blauwe trui, zoals de meeste zeelui die in die dagen droegen. Hij had weinig tijd nodig om zijn vlet te bemannen. De meeste reddingen gingen gepaard met een loeiende noordwester, de vlet pal met de kop in de brekers zodat het een hachelijk spel werd op leven en dood. Maar deze mannen kenden geen angst en maalden er niet om dat de dood achter iedere grondzee op de loer lag.

Verder een vraaggesprek met Gaby Haeck die na 35 jaar afscheid heb genomen van croissanterie Lodewijk Hendrikse in de Keizerstraat. In het derde (muzikale) uur een overzicht van de grammofoonplaten die in 1969 de eerste plaats in de Engelse top 50 bereikten.

Meer berichten