Kwartelkoning.
Kwartelkoning. ((Foto: Eric Menkveld Natuurmonumenten))

Zeldzame vogel in de Uitlandse Polder

REGIO - De kwartelkoning is een mysterieuze vogel die zich zelden laat zien, maar vooral 's nachts is zijn typische roep 'kreks-kreks' tot wel een kilometer ver te horen. Dat doet zijn Latijnse naam 'Crex crex' eer aan. Van 25 juni tot eind juli was een roepend mannetje aanwezig in de Uitlandse Polder bij Callantsoog.

Ooit broedde de kwartelkoning in meerdere delen van ons land. Door grootschalige veranderingen in de landbouw is zijn favoriete leefgebied, bloemrijk hooiland, sterk afgenomen. Tegenwoordig wordt bijna overal eerder gemaaid waardoor er steeds minder geschikt bloemrijk hooiland overblijft. Het aantal getelde vogels dit jaar is het laagste aantal in Nederland sinds 1980.

Insectenrijke bloemenzee

Als bloemrijk hooiland is de Uitlandse Polder in het voorjaar en zomer een feest van kleuren. Gele ratelaars en boterbloemen, roze koekoeksbloemen en pinksterbloemen, maar ook een aantal zeldzame orchideeën maken samen een prachtig plaatje. Al die kleuren en geuren trekken ook heel veel insecten aan. Naast slakken en regenwormen, staan vooral grotere insecten op het menu van de kwartelkoning, en die zijn in de Uitlandse Polder volop aanwezig.

Laat maaien

Kwartelkoningen ontvluchten de koude Nederlandse winter en trekken naar Afrika. In mei komen ze in Nederland aan en lokken dan vrouwtjes met hun karakteristieke roep. In broedtijd en de rui daarna vertrouwen ze op hun perfecte camouflage. Zowel de kuikens als de volwassen vogels blijven zo lang mogelijk verscholen zitten en zijn dan extra kwetsbaar. Een langere periode waarin geen maai- of oogstactiviteiten plaatsvinden, is dan ook cruciaal. Natuurmonumenten stelt het maaien uit zodat ze een veel betere kans hebben hun jongen succesvol groot te brengen.

Meer berichten