Stack.
Stack. ((Foto: Paulien Oltheten))

Fotografische werken in Kunstuitleen

DEN HELDER - In de Kunstuitleen is tot en met 12 oktober een tentoonstelling te zien van de fotografische werken van Jan Drent. Gelijktijdig is een foto-expositie in de Kunsthal te zien: 'Gegeven Ruimte', samengesteld door Jan Theun van Rees.

Jan Drent is bioloog. Hij is geïnteresseerd in hoe een actuele toestand gevormd wordt door onderliggende processen. Een toestand die je kan vastleggen met een momentopname. Haalbaar herhaalbaar staat in de uitvoering voorop, hij blijft daarom dicht bij huis. Bijna dagelijks maakt hij nu sinds een aantal jaar vanaf enkele vaste standpunten bij hem in de buurt een foto. Deze foto's stelt hij samen tot een collage op een manier die maakt dat je de seizoenen elkaar ziet opvolgen. Ook andere verandering of gebeurtenissen in de omgeving rond het onderwerp worden zichtbaar.Het gaat hierbij niet om dat ene mooie plaatje, het individuele beeld is hierbij ondergeschikt. De uitvoering van een dergelijk project dwingt je om te kijken en te ervaren wat er buiten gebeurt. Je gaat dingen zien die je anders waarschijnlijk had gemist, dat kunnen kleine dingen zijn maar bijvoorbeeld ook de uitbarsting van groen in het voorjaar. Tegelijkertijd is het eindeloos herhalen van het fotograferen van een zelfde onderwerp een oefening in de fotografie. Een oefening over hoe bepalend licht, lucht en wolken of soms mist zijn voor wat je ziet of niet ziet op een foto. Tenslotte volgt de puzzel hoe de beelden samen te voegen en deze te presenteren als één geheel.

Verrassende wending

Twee fotowerken van Paulien Oltheten sieren de wand van de werkkamer van wethouder van cultuur, Heleen Keur. Keur won de Kunstuitleencultuurprijs! De Kunstuitleen heeft de Kunstprijs in het leven geroepen om het creatieve klimaat in Den Helder een positieve impuls te geven. Beeldende kunst kan in het huidige klimaat wel een steuntje in de rug gebruiken. Expositieruimte wordt schaars, podia verdwijnen en atelierruimte is bijna onbetaalbaar. Hét moment voor de Kunstuitleen om voor kunst en kunstenaar in actie te komen.

Paulien Oltheten geeft in haar werk een vernieuwende en verrassende wending aan (straat)fotografie.Een fascinatie voor mensen op straat komt in het werk van Oltheten tot uitdrukking in een persoonlijk archief dat bestaat uit foto's, video's en tekst. Oltheten reist over de wereld met haar camera en fotografeert mensen in de openbare ruimte. Met een scherpzinnig oog onthult Oltheten de betekenis van hun dagelijkse routines.

Meer berichten