Ideeënmarkt was zeer geslaagd.
Ideeënmarkt was zeer geslaagd. ((Foto: aangeleverd))

Geslaagde eerste Ideeënmarkt voor inwoners

DEN HELDER - De eerste Ideeënmarkt voor inwoners van Den Helder heeft een bonte verzameling aan ideeën opgeleverd. Van de zeventien ingediende ideeën hebben uiteindelijk veertien de ideeënmarkt bereikt.

Het is een doorlopende wens van gemeenteraadsleden om inwoners direct te betrekken bij wat speelt in de stad. Daarom is woensdag 18 september de eerste 'Ideeënmarkt voor inwoners' georganiseerd. De Ideeënmarkt is een nieuw instrument waarmee de gemeenteraad van heel dichtbij ideeën van inwoners kan ophalen. Raadsleden waren dan ook, op een enkeling na, grotendeels aanwezig om de bonte verzameling van ideeën aan te horen in de raadzaal van het stadhuis.

Shoppen

Nadat 'marktmeester' Harmen Krul de markt officieel opende, mochten de initiatiefnemers hun idee in drie minuten pitchen. Belangstellende raadsleden zaten voor deze gelegenheid een keer op de publieke tribune. Na de pauze konden raadsleden langs de 'kramen' shoppen voor meer informatie, voor de gedachten en motivatie achter de goede ideeën, of om gelijk hun steun te betuigen. Het leverde een volle en levendige raadzaal op.

Zonneklok

En dan een, volstrekt arbitraire, greep uit de ideeën: zo wil Evert de Boer een mooie zonneklok in Den Helder. Eén die nog nergens bestaat. Paul Schaap en Henny Ottevanger komen met een alternatieve locatie voor het nieuwe stadhuis. Op de centrale plaats van de voormalige huisartsenpost. Dirk Reitsma wil lelijke schuttingen in de bloemkoolwijken in Julianadorp vervangen door mooie duintjes, en Marlies Pfann komt met het project 'Groen en fit' om mensen gezondere keuzes te laten maken bij eten en bewegen.

Inspiratie

Er waren ook mensen die meerdere ideeën inleverden. Zo loopt Bas van Uggelen over van inspiratie. Hij zou graag zien dat raadsleden in den lande lobbyen om de afbouw van marineschepen naar Den Helder te halen, en stranden meer te exploiteren á la Scheveningen/Zandvoort. Verder denkt Bas dat er voordeel gehaald kan worden uit het verkeer naar Texel. "We kunnen ze langs mooie plekjes in Den Helder omleiden, of misschien zelfs tolwegen aanleggen", aldus Bas. Verder denkt hij dat het een goed idee is om ruiterpaden aan te leggen in Julianadorp en geeft hij ook aan de raadsleden mee dat Den Helder een stel prachtige bekende inwoners in Den Helder heeft gehad die wat meer geëerd of gepromoot kunnen worden. Hij geeft daarbij als voorbeeld Anton Pieck. De Efteling is daar al mee aan de loop gegaan maar misschien kan het nieuwe stadhuis in Anton Pieckstijl gebouwd worden? Er is nog veel meer: Peter den Harder pleit voor een gemeenschapshuis in Julianadorp. Koert Hofstra heeft een prachtig systeem ontworpen om woonhuizen te voorzien van zonne-energie (ook als er geen zon is) en Bob Waldus ziet graag een mooie promotie voor Den Helder op de dijk door daar vlaggen van alle landen te laten wapperen.

Motie

Alle ideeën zijn omarmd door de raadsleden. De geadopteerde ideeën van deze ideeënmarkt worden door de bedenker samen met een raadslid omgezet in een motie en ingebracht tijdens de behandeling van de begroting voor 2019. In de begrotingsraad stemt de raad over de motie. Is de meerderheid van de raad vóór? Dan is de motie aangenomen en wordt deze uitgevoerd. Bij een aangenomen motie geeft de raad opdracht aan het college om met de motie aan de slag te gaan. Met de aangenomen motie hebben inwoners rechtstreeks invloed op het beleid.

Meer berichten