(Foto: Mike Bink fotografie)

Noordwest Ziekenhuisgroep is rookvrij

REGIO - De locaties van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn volledig rookvrij. Patiënten, bezoekers, medewerkers, leveranciers en passanten mogen op het hele terrein niet meer roken. Dit geldt ook voor de parkeerterreinen bij de locaties.

Noordwest wil dat het ziekenhuis - zowel binnen als buiten - een gezonde omgeving is voor haar patiënten, bezoekers en medewerkers. Een rookgelegenheid op het terrein past daar niet bij. De cliëntenraad en ondernemingsraad van Noordwest speelden een grote rol bij dit besluit.

Rookvrije Generatie

Noordwest sluit zich aan bij de beweging 'Op weg naar een Rookvrije Generatie'. Het doel van de Rookvrije Generatie is om ieder kind dat geboren wordt de kans te geven rookvrij op te groeien.

Longarts Karin Grijm: 'Roken is een belangrijke oorzaak van ziekte en vroegtijdig overlijden. Het draagt in belangrijke mate bij aan het ontstaan van onder andere hart- en vaatziekten en longkanker. Meeroken kan ook leiden tot gezondheidsklachten. Wij willen daarom niet dat kinderen, of andere patiënten en bezoekers die naar het ziekenhuis komen, blootgesteld worden aan sigarettenrook op het terrein van het ziekenhuis. Wij zien het als ziekenhuis als onze taak om roken zoveel mogelijk te ontmoedigen en patiënten te adviseren om te stoppen.'

Wennen aan nieuwe situatie

Patiënten, bezoekers en medewerkers zullen moeten wennen aan de veranderde situatie. Uit de ervaring van andere ziekenhuizen blijkt dat dit na enkele maanden al zo is. Rokende patiënten die voor langere tijd in Noordwest opgenomen worden, krijgen hulp aangeboden. Denk hierbij aan informatie geven over begeleiding bij het stoppen met roken en het beschikbaar stellen van nicotinevervangende middelen. Op deze manier hopen de medewerkers van het ziekenhuis dat iedereen meehelpt om Noordwest rookvrij te houden.

Meer berichten