Brenda Terpstra die in oktober 1969 als elfjarige scholiere in hetkader van de Kinderboekenweek een voorleeswedstrijd won. Namen van de juryaan tafel zijn: V.l.n.r.: Mw. de Jong-den Baas, de Heer Kleinbloesem(bestuurslid bieb), Maud Stolk, Adrie Geus (administratie bieb). Helemaalrechts directeur Mw. Wilhelm-Glas.
Brenda Terpstra die in oktober 1969 als elfjarige scholiere in hetkader van de Kinderboekenweek een voorleeswedstrijd won. Namen van de juryaan tafel zijn: V.l.n.r.: Mw. de Jong-den Baas, de Heer Kleinbloesem(bestuurslid bieb), Maud Stolk, Adrie Geus (administratie bieb). Helemaalrechts directeur Mw. Wilhelm-Glas. ((Foto: aangeleverd))

LOS Nostalgia

Het Zoölogisch Station aan de Buitenhaven werd 50 jaar geleden verplaatst naar Texel. Oorzaak daarvan was zowel de afsluiting van het Nieuwediep als de aanleg van de Nieuwe Haven waardoor er voor het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) in de directe omgeving geen geschikt water meer was voor de talrijke aquaria waarin levende dieren werden gehouden. Het NIOZ op Texel werd half december 1969 in dienst gesteld en men was in november 1969 druk bezig met het overhevelen van Helderse zaken naar Texel. Terwijl er op Texel de grootst mogelijke activiteiten bij de opbouw gaande waren heerste er in Den Helder een akelige stilte.

Want het was best droevig dat dit instituut, verborgen achter verweerde muren aan het Nieuwediep, een geheimzinnige sfeer uitademde en hier ging verdwijnen. Voor velen was het Zoölogisch Instituut een vertrouwde naam. Dit was de tweede wetenschappelijke instelling die na de Tweede Wereldoorlog uit Den Helder verdween.

Het Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek, gevestigd nabij de Koopvaardijschip, was eerder naar IJmuiden verplaatst waar een nieuw laboratorium zou komen. In het eerste uur een gesprek met dr. H. Postma. Het Zoölogisch Station aan de Buitenhaven trok veel bezoekers. Naast wetenschappers van vele nationaliteiten kon hier ook de gewone man op excursie komen en in de stenen bakken de talrijke fauna zien die de zeebodem bevolkt. Staande bleef dat Den Helder met het vertrek van dit station een gevoelig verlies leed.

In het tweede uur van Nostalgia komt de vroegere kapperszaak aan de Middenweg ter sprake. Voorts is er een ontmoeting met Jan Terpstra die geruime tijd als kapitein van het loodswezen te boek stond. Na zijn pensioen heeft hij nog enige jaren gevaren als kapitein op de Logos of Anastasia, oude passagiersschepen die het evangelie brachten in 3e wereldlanden, maar ook geneeskundige zorg brachten. Zijn dochter Brenda Terpstra, leerlinge van de 6e klas van de Chr. Savornin Lohmanschool, won op 1 oktober 1969, tijdens de Kinderboekenweek, met voorlezen de eerste prijs en is eveneens te gast in Nostalgia.

LOS Nostalgia 3 November van 12.05 tot 15.00 uur.

Meer berichten