Marva's aan boord van de Hr. Ms. ' Schorpioen' aan de Zuidstraat.
Marva's aan boord van de Hr. Ms. ' Schorpioen' aan de Zuidstraat. ((Foto: aangeleverd))

Marva's aan boord van de Helderse Schorpioen

DEN HELDER - Middels een reünie werd onlangs herdacht dat de vrouwenafdeling bij de marine drie kwart eeuw is ontstaan. Vanaf het moment dat Koningin Wilhelmina op 31 oktober 1944 haar handtekening zette onder het besluit dat ook vrouwen ongewapende diensten binnen de Koninklijke Marine konden vervullen, waren al honderden dames in de leeftijd vanaf 17 jaar tot de marva's toegetreden.

De dames plaatsen zich vrijwillig onder de krijgstucht en de militaire discipline. Het gedachtegoed om vrouwen bij de Koninklijke Marine te betrekken was in feite al eerder ontstaan want op 13 december 1941 richtte luitenant admiraal C. E L. Helfrich, de toenmalige Commandant der Zeemacht Nederland in Nederlands Oost Indië het korps Vromar in Batavia op. En door zijn positieve ervaringen met vrouwen besloot men in Londen tot oprichting van een marinevrouwenafdeling. De werving van marva's startte in maart 1945 in het zuidelijk deel van Nederland. Toen heel Nederland bevrijd was meldden zich duizenden dames aan. Men had slechts voor 600 dames plaats. Zij werden verdeeld over Rotterdam, Amsterdam, Vlissingen en Den Helder geplaatst. De huisvesting van marva's heeft altijd een grote rol gespeeld. In Den Helder werden zij in eerste instantie ondergebracht aan boord van Hr. Ms. 'Leeuw', en in één van de huizen aan de Hoofdgracht. Later kreeg men als eerste onderdak aan boord van Hr. Ms. 'Haarlemmermeer' en hierna aan boord van Hr. Ms. 'Schorpioen', het vroegere onderkomen van de torpedomakers. In de achterliggende jaren dat de marva's bij de Koninklijke Marine dienst deden is gebleken dat zij een onmisbaar element vormen. In het eerste uur een ontmoeting met enkele ex-marva's die nog regelmatig in restaurant Flow bijeen komen.. In het tweede uur de uitgebreide geschiedenis van Zuidweg, één van de vroegere meubelbedrijven

In de Helderse binnenstad. Op 22 januari 1955 werd onder grote belangstelling de gemoderniseerde meubeIzaak van de toen 53-jarige Johan Zuidweg aan de Sluisdijkstraat geopend. Het uitgebreide bedrijfspand vormde een fel contrast met het winkeltje waarmee de ondernemer op 1 mei 1937 was begonnen, geëxposeerd in passende toonkamers, waarin de nieuwste TL-verlichting niet ontbrak. Na het overlijden van Johan Zuidweg, op 19 maart 1955, zette mevrouw B. Zuidweg-Woerlee het bedrijf voort. Zij werd vanaf 1 mei 1958 bijgestaan door de vennoot B. G. Rust, die de zaak per 1 januari 1961 geheel overnam.

Uitzending zondag 10 november van 12.05 tot 15.00 uur.

Meer berichten