Kampioensteam The Collers uit 1968. Staand: B. de Rijke, C. Wever, L. de Wit, T.v.d. Aalst, E. VeldkampGehurkt: F. Zoon, H.v.d. Vliet, R. Wiering, B. Claassen. N. Wiering.
Kampioensteam The Collers uit 1968. Staand: B. de Rijke, C. Wever, L. de Wit, T.v.d. Aalst, E. VeldkampGehurkt: F. Zoon, H.v.d. Vliet, R. Wiering, B. Claassen. N. Wiering. ((Foto: aangeleverd))

LOS Nostalgia

Eind 1956 besloten de leden van de voetbalclub 'De Peutbus' bestaande uit schilders van de Rijkswerf om onder de naam van 'The Collers' deel te gaan nemen aan de zomeravondvoetbalcompetitie. 'De Peutbus''bestaande uit vijftien leden, was niet aangesloten bij de KNVB en speelde daarom alleen in de werf voetbalcompetitie. Als oprichtingsdatum werd1 januari 1957 gekozen, Door het goede financiële beleid van dhr. Hasselbach had De Peutbus een batig saldo waarmee gestart kon worden. Tijdens een geïmproviseerde vergadering welke op 8 januari 1957, na werktijd in de schilderswerkplaats gehouden, werd Jan van de Wal tot voorzitter gekozen.

Hij was tot 1968 de centrale figuur van deze club. Nadat de KNVB bekend had gesmaakt dat ook de deelnemers aan de zomeravondcompetitie, ingeschreven bij de KNVB, mochten deelnemen aan de voetbaltoto, benoemde het bestuur een totocommissie. Dit betekende een belangrijke bron van inkomsten. Ook werd besloten tot een naamsverandering. 'De Peutbus' ging voortaan onder de naam The Collers verder en nam in 1957 voor het eerst deel aan hert zomeravondvoetbal/ In het eerste uur hoogtepunten van The Collers, die in 1968 kampioen werden.

In het tweede uur een gesprek met Joop Hoffman. Veel Nieuwediepers kennen hem als beheerder van de algemene begraafplaats aan de Duinweg, waar hij tientallen jaren heeft gewerkt. Anderen kennen hem als een duivenliefhebber die deze hobby eveneens talrijke jaren beoefent. Over de duivensport in Den Helder kan Joop Hoffman veel vertellen en die gelegenheid wordt hem komende zondag in Nostalgia geboden. Een halve eeuw geleden werd de Mammoetwet ingevoerd. Wat dit betekende voor het onderwijs kunnen we uit de mond van het voormalig schoolhoofd Evert Tolhuis vernemen. In het muzikale uur een overzicht van de grootste Nederlandse hits uit 1956 zoals deze van maand tot maand aan de hand van verkoopcijfers stonden afgedrukt in het weekblad Elsevier Weekblad.

Uitzending zondag 1 december van 12.05 tot 15.00 uur.

Meer berichten