Soms moet een hond een muilkorf om.
Soms moet een hond een muilkorf om. ((Foto: Pexels.com))

Helders gemeentelijk beleid voor bijtende honden

DEN HELDER - De burgemeester van Den Helder heeft beleid vastgesteld dat van toepassing is op bijtincidenten door honden. Zo is voor iedereen duidelijk welke kaders er zijn en welke bevoegdheden hij heeft om herhaling van dit soort incidenten te voorkomen.

Bijtincidenten komen zo af en toe voor, soms met ernstige gevolgen. Voor de veiligheid en welzijn van mensen en dieren kan de burgemeester maatregelen treffen, zoals het opleggen van een aanlijn- en/of muilkorfgebod. Dit gebeurt in overleg met de politie. De gemeente en de politie werken op dit gebied goed samen en zij hebben duidelijke werkafspraken. Toch is het belangrijk beleid voor bijtincidenten vast te leggen, zodat de kaders en de bevoegdheden voor iedereen duidelijk zijn. In de Algemene Plaatselijke Verordening 2019 staan voorschriften over hinderlijke en/of gevaarlijke honden. Het nieuwe beleid geeft uitleg over de uitvoering van die voorschriften. Er staan onder meer begrippen in omschreven, situaties wanneer ingrijpen noodzakelijk is, wanneer een hond hinderlijk of gevaarlijk is en wat we onder licht en ernstig leed verstaan. Verder staan er bestuursrechtelijke maatregelen in die de burgemeester kan toepassen. Dan gaat het bijvoorbeeld over een aanlijn- en/of muilkorf.

Meer berichten