In een bomvol kerkje zorgde het benefietconcert voor ruim drie mille.
In een bomvol kerkje zorgde het benefietconcert voor ruim drie mille. ((Foto: aangeleverd))

Benefietconcert Noorderbakens Julianadorp succesvol

jULIANADORP - Op initiatief van Hans Leeuwenkamp met ondersteuning een aantal koorleden en partners, werd eind januari een benefietconcert gegeven. De deelnemende koren, zeemanskoor 'Onder Zeil' uit Schagen en het 'KeetKoor' uit Groote Keeten wilden daarmee hun dirigente Marianne Rijnders, de helpende hand bieden. Marianne is behalve dirigent van beide koren, ook initiatiefneemster van het project 'Noorderbakens'; een kunstroute over het terrein van Noorderhaven.

De bewegwijzering op het terrein is voor bezoekers (wandelaars, fietsers, vogelaars, joggers, bezoekers kinderboerderij, bezorgers, (taxi)chauffeurs) niet altijd even duidelijk. En ook voor de bewoners is het vaak buitengewoon lastig om 'buitenstaanders' de weg te wijzen. Marianne bedacht een plan waardoor dit gemakkelijker en aantrekkelijker zou worden.

Twaalf grote beelden van dieren moeten zorgen voor een duidelijke plaatsbepaling op het terrein: de Noorderbakens! De kunstwerken zijn gemaakt van cortenstaal, waardoor deze 'levenslang' mee zullen gaan. Daarnaast moeten ze stormvast geplaatst worden en worden voorzien van verlichting, zodat zij ook in het donker nog steeds als baken kunnen fungeren. Een en ander maakt dat het kostenplaatje voor de hele kunstroute is opgelopen tot plm. € 130.000,-

Subsidie

Noorderhaven krijgt voor het project de Noorderbakens inmiddels subsidie van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (LEADER). Daarmee is reeds de helft van de kosten gedekt. De andere helft moet van donateurs komen.

Acties

Door collectes en andere acties is inmiddels een groot deel van het benodigde geld ingezameld.
Het benefietconcert door 'Onder Zeil' en het 'KeetKoor' in het kerkje van Valkkoog bracht ruim € 3150,- op voor het Noorderbakensproject. De 180 plaatsen in de kerk waren ruim twee weken voor aanvang reeds uitverkocht. Goed voor een opbrengst van €1350.- In de pauze werd een loterij gehouden, die nog eens € 1055,- opbracht. Na het concert vond een veiling plaats: kunstwerken, knuffelbeesten, appeltaarten. Het leverde nog eens € 245,- op. Het totaalbedrag kwam daarmee op € 2650,- Tot ieders verrassing mocht koorlid Ed Pach namens McDonald's hier nog eens € 500,- aan toevoegen. Hiermee kwam de teller op € 3150,- te staan.

ANBI

Het project Noorderbakens heeft de ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) - status. Daarmee heeft dit project het certificaat van Goedgekeurd Goed Doel gekregen en kan het belasting-technisch-gezien interessant zijn om de Noorderbakens financieel te steunen.

Alle bijdragen zijn van harte welkom op rekeningnummer NL84 FVLB 0226 417069 ten name van Stichting Cliëntfonds, onder vermelding van Noorderbakens, projectnummer 17.23085.03.

Meer berichten