Stuchting Kristalhelder reikt jaarlijks de Jong Talent Prijs uit in gemeente Den Helder.
Stuchting Kristalhelder reikt jaarlijks de Jong Talent Prijs uit in gemeente Den Helder. ((Foto: aangeleverd))

Jong Talent Prijs Stichting Kristalhelder

DEN HELDER - Stichting Kristalhelder reikt dit jaar voor de 28e keer de 'Kristalhelder Jong Talent Prijs' uit. De prijs bestaat uit een financiële bijdrage van € 2.500. Jongeren die denken dat zij ook over een talent beschikken en dit optimaal willen gebruiken, kunnen voor woensdag 1 mei een aanvraag (laten) indienen om in aanmerking te komen voor deze prijs.

Ten behoeve van een goede spreiding over de diverse terreinen, zal het bestuur bijzonder aandacht besteden aan jonge kandidaten vanuit de sector 'Cultuur': muziek, dans, kunst, literatuur et cetera.

Stichting Kristalhelder heeft zich ten doel gesteld door middel van het doen van financiële schenkingen aankomend talent in de Gemeente Den Helder in staat te stellen zijn/haar mogelijkheden te ontwikkelen. Tevens heeft zij als doel gekozen de gehandicaptensport financieel te steunen. In de afgelopen jaren zijn ongeveer 180 kandidaten aangemeld. Het betreft 40 verschillende disciplines. Uit al deze aanmeldingen heeft het bestuur van de stichting 32 jonge talenten uitgekozen en is aan hen een financiële bijdrage verstrekt.

Op www.stichtingkristalhelder.nl is meer informatie te vinden over het ontstaan van de stichting, het aanvragen van een bijdrage en treft men een overzicht vol informatie aan van alle prijswinnaars. Aanvragen kunnen per brief of email worden ingediend. Per brief: Stichting Kristalhelder, Glas & Mulder Notariaat, T.a.v. Notaris Mr. C.V.M. Glas-Ruitenberg, Middenweg 113, 1782 BC Den Helder. Email: notaris@glas-mulder.nl

Meer berichten