In januari jl. was pastor Paul op Aruba. Hij overhandigde het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek aan de minister-president van Aruba , mevrouw Evelyn Wever-Croes.
In januari jl. was pastor Paul op Aruba. Hij overhandigde het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek aan de minister-president van Aruba , mevrouw Evelyn Wever-Croes. ((Foto: aangeleverd))

Pastor Paul Vlaar en zijn nieuwe boek

DEN HELDER - Pastor Paul Vlaar komt zondag 30 juni naar de Petrus en Pauluskerk. Tijdens de eucharistieviering van 11.00 uur presenteert hij zijn nieuwe boek 'Tel je zegeningen'.

Het bestaat uit 40 verhalen over zijn leven en werk als aalmoezenier op Aruba. Verhalen waarin naast humor ook steeds een bemoedigende boodschap doorklinkt. Na de viering is er gelegenheid om het boek te kopen en te laten signeren door de auteur.

Het boek kost € 9,95. De opbrengst gaat naar de Stichting 'Vrienden van het Sportcentrum San Nicolas'. Dit Centrum brengt kansarme kinderen en jongeren in contact met zinvolle naschoolse activiteiten en met name sport. Pastoor Paul Vlaar is landelijk bekend geworden door zijn moderne kerkvieringen in Obdam. Na zijn pastoorschap is hij alweer vele jaren werkzaam als vlootaalmoezenier.

Meer berichten