Het openingswoord werd vorig jaar verricht door wethouder Tjitske Biersteker. Ook aanwezig op de foto: voormalig burgemeester van Den Helder Koen Schuiling.
Het openingswoord werd vorig jaar verricht door wethouder Tjitske Biersteker. Ook aanwezig op de foto: voormalig burgemeester van Den Helder Koen Schuiling. ((Foto: aangeleverd))

'We mogen nóóit vergeten'

Den Helder – "Het is niet alleen een feestelijke dag, want het gaat ook om herdenken. Er is een duidelijke behoefte aan weerzien en het delen van ervaringen. We mogen namelijk nooit vergeten", zegt voorzitter Frits Piekhaar namens de organisatie van de Helderse Veteranendag die vrijdag 16 augustus voor de vijfde maal in successie plaatsvindt in Hotel Den Helder. Het thema van de vijfde Veteranendag is '75 jaar vrijheid'.

Helderse Veteranendag viert eerste lustrum

"De Veteranendag is ontstaan naar aanleiding van een motie die vanuit de Stadspartij werd ingediend bij het Helderse college van Burgemeester & Wethouders. Deze motie werd warme hand ontvangen, met als gevolg dat de eerste Veteranendag in 2015 op de agenda stond", vervolgt Frits. "De jaren daarop was het aftasten geblazen hoe officieel we een en ander zouden inkleuren. Naar aanleiding van dat leerproces kunnen we stellen dat de Veteranendag van vorig jaar precies is verlopen zoals het volgens ons écht hoort. Met trompettist Jan Bosch die op de galerij 'The Last Post' ten gehore bracht. Daarna volgden twee minuten stilte met aansluitend de klanken van het 'Wilhelmus' en het luiden van de bel. Een zeer gepaste en vooral chique manier om onze veteranen te bedanken."

Vrijwilligers

De organisatie van de Veteranendag bestaat uit louter vrijwilligers. Piekhaar: "Een gigantisch geweldig team dat bestaat uit twee mensen van de Raadscommissie te weten: Dolf Salverda en Nico van Delft en twee burgers c.q. voormalig militairen Kees Zwanenberg en Cor Falhaber." Zelf nam Piekhaar vorig jaar de voorzittershamer over van Tjitkse Biersteker die inmiddels wethouder is bij de gemeente Den Helder, met in haar portefeuille zaken als Wmo, Wijkgericht werken, Gebiedsgerichte aanpak, Volksgezondheid en Integratie. "Het is heel dankbaar werk, we zijn er dan ook trots op dat we op deze manier iets kunnen betekenen voor onze veteranen." Overigens zijn veteranen te allen tijde welkom in het veteranencafé dat maandelijks wordt gehouden in de MOOC. Zie: www.veteraneninstituut.nl

Onderling verbond

Voor het bezoeken van de Veteranendag gaan volgens Frits Piekhaar zo'n 2200 uitnodigingen de deur uit. "Alle veteranen in en om Den Helder worden aangeschreven, ongeacht het krijgsonderdeel waaraan zij verbonden waren. We willen niemand buitensluiten, ook de jongere veteranen niet. Het onderlinge verbond tussen jong en oud is dan ook groot." Naast warme welkomstwoorden, het officiële gedeelte en de traditionele Indische rijsttafel is er muziek van Barefootin' en zanger Richard Posthumus. "Zoals elk jaar staat Hotel Den Helder garant als gastheer en daar zijn we heel blij mee. De familie Bos is sociaal bewogen en denkt altijd met ons mee. Vanwege het vijfjarig bestaan kunnen genodigden op vertoon van een veteranenpas bijvoorbeeld een uur gratis bowlen."

Documentaire

In het kader van '75 jaar vrijheid' is documentairemaker Mickey Heilgenberg bereid gevonden een documentaire te maken over veteranen. PIekhaar: "Er zijn al beelden gemaakt, onder andere op 4 mei bij het herdenkingsmonument. De première vindt 8 mei volgend jaar plaats in School 7. Het is de bedoeling dat de documentaire als voorlichting op scholen wordt vertoond. Het bevat interviews met mensen die de oorlog meemaakten. De hoofdmoot zal zijn: wat schuilt er achter de veteraan en zijn gezin. Het wordt een boeiend relaas over mensen die zich hebben ingezet voor onze vrijheid. Opdat wij nooit vergeten..."

Zie voor programma van de Veteranendag www.veteranendagdenhelder.nl

Meer berichten