Groen Fonds ondersteunt goede ideeën groene vrijwilligers

  Nieuws
Ontmoetingstuin in Den Helder. (Foto: aangeleverd)
Ontmoetingstuin in Den Helder. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

REGIO - Er is dit jaar weer € 45.000 beschikbaar voor Noord-Hollandse groene vrijwilligersprojecten. Het geld van het fonds ‘Betrekken bij Groen’ is afkomstig van de provincie Noord-Holland en de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland verdelen het. Tot donderdag 15 maart kunnen organisaties en vrijwilligers(groepen) een aanvraag indienen. Vooral projecten rond jongvolwassenen in het groen, verhoging van de biodiversiteit en de verbetering van de efficiency van het vrijwilligerswerk maken kans op een bijdrage.


Ook dit jaar heeft het fonds speerpunten. Projecten die de natuur verbeteren en zorgen voor meer planten en dieren, maken vooral kans als dit gecombineerd wordt door nieuwe samenwerkingsvormen. Denk daarbij aan de samenwerking tussen een zorginstelling en een heemtuin. Ook projecten die jongvolwassenen (18-35 jaar) betrekken bij het groen maken meer kans op een bijdrage. De instroom van nieuwe vrijwilligers en verhoging van de efficiency of de flexibilisering van het vrijwilligerswerk verdienen extra aandacht en dus geld.
De jury bestaat uit medewerkers van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland. Deze voeren het programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet.
Vorig jaar werden diverse groepen in Noord-Holland blij gemaakt met een bijdrage. Enkele voorbeelden: In Overveen werd een paddenscherm met hulp en steun van 71 supporters aangelegd. In Den Helder zijn huismushofjes en kwetterbosjes aangelegd waar bewoners kunnen genieten. In zorgcentrum Pennemes in Zaandam zijn dagactiviteiten georganiseerd. Buurtbewoners hebben bijvoorbeeld de daktuin bezocht. In Langedijk is er een basis gelegd voor de toekomst van de Oosterdel. Er zijn 9 deskundigen opgeleid om schoolklassen en volwassenen rond te leiden. Tevens zijn er schippers opgeleid voor de excursieboten.
Meer informatie over het Betrekken bij Groen Fonds? Kijk op www.betrekkenbijgroen.nl voor alle informatie en een inschrijfformulier.

Meer berichten