'Kom Wad Proeven'

  Nieuws

DEN HELDER - De Waddenvereniging, werkgroep Den Helder, houdt in juli en augustus de 'Kom Wad proeven' dagen. Kinderen kunnen door middel van spel, knutselen en kleuren op een speelse manier kennis maken met de Waddennatuur .
In en rond Natuurinfocentrum Balgzand op 't Kuitje aan Oostoeverweg 80 zijn verschillende activiteiten. Rond het gebouw kunnen kinderen het Vogeltrekspel spelen. Via dit spel leren ze wat trekvogels zijn en wat die zoal tegen komen op hun reis van Afrika naar Siberië en weer terug. Van schelpen kunnen ze een 'waddenmuis' maken of zelf iets leuks bedenken. Ook maken ze kennis met de planten op het schor. Sommige planten kun je eten. Proef zelf het verschil tussen de 'zoute' en de 'zoete planten'.
Voor de vogels is het waddengebied heel belangrijk. De kinderen kunnen aan de hand van een tekening proberen de vogel in de diorama’s te ontdekken en daarna te kleuren. Tot slot krijgen de kinderen een mooi kleurplaat. Tijdens deze dagen gaan kinderen niet het wad op, want het is of wordt hoog water, maar ze gaan wel een kijkje nemen bij het wad. Naast deze activiteiten kunnen er dieren onder de microscoop bekeken worden en in de voelbak, een aquarium, mogen de kinderen een vis aanraken.
De Wad proef dagen zijn: maandag 30 juli en woensdag 1, vrijdag 3, maandag 13, woensdag 15, vrijdag 17, maandag 27, woensdag 29, vrijdag 31 augustus van 11.00 tot 17.00 uur. De kosten zijn € 2,50 per kind en dat is inclusief een glas limonade. Voor de begeleiding is er koffie en thee. Kijk ook op: www.kuitje-balgzand.nl.

Meer berichten