Eigen terras Visbuurt

  Nieuws

DEN HELDER - Op het pleintje bij de Maranathakerk runnen bewoners van de Visbuurt vanaf donderdag 9 augustus hun eigen, openbare terras. Vrijwilligers van buurthuis De Viskom schenken voorlopig iedere donderdag en vrijdag een bakkie koffie, thee of frisdrank aan buurtbewoners die in zijn voor een praatje. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor buurthuis De Viskom. Wethouder Tjitske Biersteker verrichtte de officiële opening van het terras.
Het ‘terras Maranathaplein’ is het eerste concrete project dat is voortgekomen uit de gebiedsgerichte aanpak in de Visbuurt: een pilotproject met als doel de betrokkenheid van gemeente, bewoners, ondernemers en organisaties in de buurt beter op elkaar te laten aansluiten. Samen bepalen zij wat er in de buurt nodig is en samen bedenken ze concrete acties op het gebied van veiligheid en openbare ruimte, zorg en welzijn.

Meer berichten