AZC Nieuweweg weer in gebruik

  Nieuws

DEN HELDER - Het COA wil de voormalige gezinsopvanglocatie aan de Helderse Nieuweweg opnieuw in gebruik nemen, voor het einde van 2018. Het COA heeft tijdelijk extra opvangplekken nodig omdat asielzoekers langer verblijven in de opvang. Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen moeten langer wachten op een woning, door krapte op de woningmarkt. Daarnaast duurt de doorlooptijd voor asielaanvragen langer dan gewenst, ook omdat het aantal asielaanvragen sinds de zomer licht is gestegen.
Zowel gezinnen als alleenreizenden uit verschillende landen, worden opgevangen. Het wordt niet opnieuw een gezinslocatie: een gezinslocatie is een onderkomen voor uitgeprocedeerde gezinnen die moeten terugkeren naar het land van herkomst, maar die een verblijf door het rijk krijgen geboden als er kinderen tot 18 binnen het gezin zijn. De vluchtelingen die nu gehuisvest gaan worden, zijn mensen die nog niet zo lang in Nederland zijn en aan het begin van de asielprocedure staan. Ze kunnen wel zelf koken op de locatie.
Het COA heeft opvanglocaties die operationeel zijn en reserve opvanglocaties. Op het moment dat er meer behoefte is aan opvangplekken kan COA snel en efficiënt handelen door reserve opvanglocaties weer in gebruik te nemen. Uiteraard in overleg en binnen een bestuursovereenkomst met een gemeente. Omdat Den Helder veerkrachtig blijkt in het opvangen van asielzoekers en de locatie na een opknapbeurt operationeel kan zijn, is gekozen om deze locatie te heropenen.
Voor het einde van dit jaar zullen de eerste bewoners ontvangen worden op de locatie die minimaal naar verwachting tot eind 2019 open blijft. Er is plek voor maximaal 372 asielzoekers. Het verblijf is afhankelijk van het verloop van de procedure van de individuele asielzoeker. Mogelijk dat men een paar maand op de locatie verblijft om vervolgens naar een azc te verhuizen of al direct te horen krijgt dat men geen recht op opvang in Nederland heeft. Meer informatie is te vinden op www.denhelder.nl/azc

Meer berichten