Tiny Houses in Den Helder

  Nieuws

DEN HELDER - Het ontwerp-wijzigingplan voor Tiny Houses is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Den Helder. Dat maakt de weg mogelijk voor het realiseren van de kleine huisjes in de Falgatuinen.
De Tiny Houses komen te staan in het gebied tussen de Texelstroomlaan, Eendrachtstraat en de flatgebouwen langs de Marsdiepstraat. Het gaat om een totaal van drieëntwintig Tiny Houses. Woningstichting Den Helder is de trekker ervan. De Tiny Houses worden ‘off grid’ gerealiseerd. Dit betekent dat de woningen voor onder andere hun energievoorziening niet afhankelijk zijn van een verbinding met de bestaande netwerken. Wel is het toegestaan om een aansluiting op de waterleiding en kabel aan te vragen.
In de gemeentelijke Woonvisie wordt het creëren van ruimte voor experimentele, duurzame woonvormen zoals Tiny Houses expliciet benoemd. Hiermee kan Den Helder zich onderscheiden ten opzichte van andere steden. Dit traject is namelijk uniek in Nederland qua totale omvang van de oppervlakte van het terrein waarop de Tiny Houses worden gebouwd, en door de grootte van de kavels zelf: van 600 m2 tot 1000 m2.
Woningstichting Den Helder wil ruimte bieden aan alternatieve woonvormen. Woningstichting verwacht met juist deze vorm van wonen mensen voor (Nieuw) Den Helder te interesseren. Zij vormen een inspiratie voor de stad in het algemeen en voor Nieuw Den Helder in het bijzonder. Bovendien verwacht Woningstichting dat het Tiny House gebied, wanneer het eenmaal klaar is, Den Helder in positieve zin (ecologisch, duurzaam, ruime kavels, dicht bij de duinen, wonen in het groen) op de kaart zet.
Tot maandag 14 januari ligt het ontwerp-wijzigingsplan ter inzage. Het plan kan worden bekeken via www.ruimtelijkeplannen.nl, de gemeentelijke website en bij het Klant Contact Centrum in het stadhuis aan Drs. F. Bijlweg 20.

Meer berichten