De decorandi met echtgenotes in het gezelschap van burgemeester E. van Zuijlen.
De decorandi met echtgenotes in het gezelschap van burgemeester E. van Zuijlen. ((Foto: (Annemarie Wolkers-Ven)))

Tweemaal een lintje

ENKHUIZEN - Burgemeester E. van Zuijlen reikte vrijdag 26 april j.l. in de Westerkerk, Westerstraat 138 te Enkhuizen een koninklijke onderscheiding uit aan de heren Dirk Bakker G.J. Urselmann. De heer Bakker kreeg de versierselen uitgereikt die behoren bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau en de heer Urselmann werd onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Bakker is sinds 1998 actief binnen de buurtvereniging Plan Noord Enkhuizen. Uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd dat de buurtvereniging Plan Noord weer helemaal opgebloeid is. Daarnaast heeft de heer Bakker zich ruim 18 jaar vrijwillig ingezet voor de begrafenis- en crematievereniging 'De Laatste Eer' Hoogkarspel. Van 1986 tot en met 1996 heeft hij zich verdienstelijk gemaakt in het reorganiseren van het interne beleid met betrekking tot het organiseren en verzorgen van uitvaarten. Van 1996 tot 2004 heeft de heer Bakker zitting gehad in het bestuur van deze vereniging waarin hij vooral een adviserende rol had in het reilen en zeilen van de vereniging. Vanaf 1979 is de heer Bakker lid geworden van Carnavalsvereniging De Haringhoppers. In 2003 is hij toegetreden tot het bestuur. In die rol is zijn verantwoordelijkheid het organiseren van de jaarlijkse optocht, is hij contactpersoon voor de gemeente en ondersteunt hij de voorzitter. Genoemde activiteiten voert de heer Bakker naast zijn dagelijkse werkzaamheden uit. Van 1983 tot 2016 vervoerde hij vleesbestellingen voor Kroeb Vleeswaren en vanaf 2002 is de heer Bakker in dienst bij PC Uitvaart in Amsterdam.

Ridder

De heer Urselmann heeft zich in de loop der jaren uitzonderlijk veel beziggehouden met vrijwilligerswerk op een zeer breed terrein. Opvallend daarbij is zijn meer dan brede inzet voor de Parochie St. Franciscus Xaverius Enkhuizen, zijn werkzaamheden voor het Nationaal museum Saet & Cruyt en als vrijwillige senior expert bij de Stichting PUM Netherlands senior experts, als zelfstandig adviseur en manager van diverse projecten in het buitenland betreffende algemene en specifieke zaaizaad- en plantgoedwetgeving. Naast de vele uren die de heer Urselmann besteedt aan bovengenoemde activiteiten heeft hij ook nog tijd om voor de Zonnebloem afdeling Enkhuizen, Vluchtelingenwerk Nederland, Vereniging van Eigenaars gebouw de Vette Knol II, Ouders, Kinderen en Detentieprogramma van Exodus, Stichting Nu of Nooit, Agro Milieu Coöperatie voor Boer & Bodem, De Groene Baret, en NAK Tuinbouw, vrijwilligerswerk in diverse functies te verrichten. De heer Urselmann, inmiddels 79 jaar oud, maar nog steeds gedreven; iemand op wie altijd een beroep gedaan kan worden.

Meer berichten