In West-Friesland zijn diverse bijstand-fraudeurs ontdekt.
In West-Friesland zijn diverse bijstand-fraudeurs ontdekt. ((Foto: Adobe Stock))

Ruim anderhalve ton bijstandsfraude

REGIO - WerkSaam Westfriesland spoorde, met Handhaving en de Sociale Recherche, in het eerste kwartaal van dit jaar voor 165.874,26 euro aan bijstandsfraude op. WerkSaam onderzoekt actief of er in de regio West-Friesland sprake is van uitkeringsfraude.

Deze onderzoeken worden bij het aanvragen van een uitkering uitgevoerd. Ook wordt er fraude opgespoord door fraudemeldingen van burgers of andere instanties. Hiernaast voert WerkSaam twee keer per jaar rechtmatigheidscontroles uit. De Sociale Recherche en Handhaving controleert de rechtmatigheid van de uitkeringen door het opvolgen van (anonieme) tips, het voeren van gesprekken en het afleggen van onaangekondigde huisbezoeken. Deze kunnen betrekking hebben op een onjuist opgegeven woonadres, verzwegen inkomsten uit werk, een onjuist opgegeven gezinssituatie (verzwegen samenwoning) of vermogen. Ook verzwegen vermogen in het buitenland valt hieronder, zoals een huis, een stuk grond of bankrekeningen. Ook hennepteelt kan leiden tot beëindiging en terugvordering van de uitkering.

Ten onrechte ontvangen uitkeringen kunnen worden beëindigd en teruggevorderd. Afhankelijk van de situatie worden ook boetes opgelegd. Afhankelijk van het bedrag van de aangetoonde fraude, of wanneer er sprake is van herhaling, kan er een strafrechtelijke veroordeling volgen.

WerkSaam Westfriesland vindt dat uitkeringen terecht moeten komen bij mensen die daar recht op hebben. Daarom wordt uitkeringsfraude serieus opgepakt. Soms ontvangen cliënten ten onrechte een (te hoge) uitkering. Dit kan niet altijd als fraude worden gezien, omdat er niet altijd opzet in het spel zit. Andere keren is daar wel sprake van. WerkSaam gaat begripvol om met vergissingen van de cliënten, maar opzet wordt altijd aangepakt. Iedereen kan anoniem fraude melden via www.werksaamwf.nl/fraude of via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.

Meer berichten