(Foto: )

Het kerstverhaal in Hem

HEM - In de Verteltuin is er rond kerstmis de gelegenheid om bij de kerstboom met kaarstjes kerstverhalen te horen.

Ieder jaar rond de kerst is het voor velen een gewoonte om naar een vertrouwde plaats te gaan om samen te zijn en te luisteren naar een speciaal verhaal. Een mooi verhaal, lang geleden opgeschreven. Het vertelt ons over de bijzondere geboorte van een kind ver weg in Bethlehem. Eeuwen daarvoor al vierden onze voorouders jaarlijks de wedergeboorte van de zon en dat dit net geboren kind gekoesterd moest worden met warmte en geschenken. Deze twee verhalen werden bij elkaar gevoegd en gevierd. Er werden nieuwe verhalen bedacht en geschreven in deze samengekomen traditie. Prachtige verhalen die elkaar aanvulden en versterkten. In de kersttijd kun je samenkomen en luisteren naar deze rijke verhalen in De VertelTuin in Hem. Bij de kerstboom met kaarsjes en onder het genot van gloeiwijn en duivekater. De VertelTuin, Hemmerbuurt 103 in Hem. Verteltuin.nl.

Kerstavond van 18.00 tot 19.00 uur alle leeftijden (5 euro), kerstnacht van 22.00 tot 24.00 uur volwassenen (16,00 euro incl. consumptie); eerste kerstdag van 14.00 tot 16.00 uur alle leeftijden (11 euro incl. consumptie), tweede kerstdag van 14.00 tot 16.00 uur alle leeftijden (11 euro, incl. consumptie).

Meer berichten