23 mei 2020 vindt de 47e editie van 40MM Vevhuizen plaats.
23 mei 2020 vindt de 47e editie van 40MM Vevhuizen plaats. (Foto: aangeleverd)

40MM Venhuizen 90.000 euro opgehaald

VENHUIZEN - De 40MM in Venhuizen heeft vorig jaar 89.375 euro opgebracht. Dat bedrag is opgehaald door 1050 wandelaars en verdeeld over 112 projecten.

De wandelaars van de 46e editie van de 40MM sponsorwandeltocht haalden per deelnemer iets meer geld op dan het jaar ervoor. Na verrekening van de kosten voor de wandeling bleef er per project 725 euro over. Het geld is inmiddels overgemaakt aan de diverse projecten.

Besteding sponsorgelden

De 112 projecten besteden het sponsorgeld aan lokale, kleinschalige projecten die voor een structurele verbetering zorgen. Daarnaast hebben tien van deze projecten ook in het eigen land een 40MM gewandeld, het zogeheten Wereld Wijd Wandelen, zij ontvingen daarmee een extra bedrag van 4175 euro.

Website

Een overzicht van alle werkgroepen uit heel West-Friesland en de verschillende projecten die ondersteund worden is te vinden op 40mm.nl.

23 mei 2020

Dit jaar vindt de sponsorwandeling plaats op zaterdag 23 mei. De voorbereidingen voor de 47e editie van de 40MM zijn al in volle gang. Met een korte of lange route wil de organisatie iedereen de mogelijkheid geven om te genieten van het wandelen in het prachtige West-Friese landschap. "Meedoen is belangrijker dan uitlopen", zegt de organisatie. "De 40MM is er om saamhorigheid te bevorderen met alle mensen in de minder bedeelde landen."

Meer berichten