Oecumenische viering in Westwoud

WESTWOUD - In Westwoud werken de kerken al jarenlang goed samen. Niet alleen op gebied van de uitvaartverzorging en de gezamenlijke tafelgesprekken, maar ook met een oecumenisch jaarthema, waarover themavieringen afwisselend de ene keer in de H. Martinuskerk en de andere keer in de PKN kerk gehouden worden. Van tevoren ontmoeten de deelnemers elkaar in een gezellige lunch in de consistoriekamer van de PKN. Dan bespreken zij het thema en bereiden naderhand in groepjes met leden van beide kerken de viering voor met teksten en gebeden. Dit jaar hebben de vieringen het thema 'Zorgen'. is gekozen als jaarthema voor de vieringen: 'Zorgen'. Er worden ervaringsverhalen verteld en passende liederen gezongen met medewerking van koor EigenWijs onder leiding van Ruud Hoogenboom. De eerstvolgende viering is zaterdag 29 februari om 19.00 uur in de H. Martinuskerk, Doctor Nuijensstraat 78 in Westwoud. Iedereen is welkom!

Meer berichten