Bedrijf in Beeld

Inloopochtend op Vrije School Parcival in Hoorn

  Bedrijf in Beeld

HOORN - Wie het aan de ouders van de Parcival vraagt, hoort vaak dat zij voor de Parcivalschool kiezen vanwege de warme huiselijke sfeer en de betrokken leerkrachten. Van de ontvangst in de kleuterklas tot aan het afscheid van klas 6 wordt een kind liefdevol gezien en begeleid. De Parcival ziet het kind en wat het nodig heeft in zijn groei en ontwikkeling op alle gebieden.

Het kleuteronderwijs op de Parcival is uitstekend. Het onderscheidt zich op unieke wijze door de ochtenden in het Boezelbos, waar kinderen zich naar hartenlust spelenderwijs mogen ontwikkelen in de natuur. Hiernaast zijn het ochtendspel, de aandacht voor de ambachten en kunstzinnige ontwikkeling belangrijke pijlers. Kinderen worden gestimuleerd in hun zelfstandigheid met aandacht en respect voor ieders uniekheid.

In de lagere schoolklassen wordt behalve in de bekende vakken zoals rekenen, lezen, taal, aardrijkskunde, heemkunde, geschiedenis, gymnastiek, handwerken en tekenen ook onderwijs gegeven in vreemde talen (Duits en Engels), tuinbouw, schilderen, euritmie (een bewegingskunst die uitgaat van ritme, klank, taal en muziek). Ook toneelspelen neemt een belangrijke plaats in. Op de Parcival krijgen alle klassen muziekles van professionele musici van Hallo Muziek.

Kom eens kijken op de inloopochtend van de Parcival op dinsdag 3 maart van 9.00 tot 10.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Het adres is Nachtegaal 146 in Hoorn. E-mail: info@parcival-hoorn.nl. Kijk voor meer informatie op www.parcival-hoorn.nl

Zie ook de advertentie elders in deze krant.

Meer berichten