De komende tijd wordt er dus gehandhaafd en loopt men de kans op een bekeuring als men zich niet aan de regels houdt voor wat betreft het aanlijnen van honden.
De komende tijd wordt er dus gehandhaafd en loopt men de kans op een bekeuring als men zich niet aan de regels houdt voor wat betreft het aanlijnen van honden. ((Foto: Pixabay ))

Handhaving opruimplicht hondenpoep

EDAM-VOLENDAM - De komende weken zullen de handhavers (Boa's) van de gemeente Edam-Volendam zich richten op het handhaven van de opruimplicht van hondenpoep. Ook zullen ze streng controleren op het laten loslopen van honden waar dit niet is toegestaan. De gemeente krijgt vaak klachten hierover van inwoners.

De komende tijd wordt er dus gehandhaafd en loopt men de kans op een bekeuring als men zich niet aan de regels houdt voor wat betreft het aanlijnen van honden en opruimen van hondenpoep. De bekeuringen zijn respectievelijk € 95,- en € 140,-.

Meer berichten