Young Fire and Rescue Team
Young Fire and Rescue Team (Foto: Aangeleverd)

Young Fire & Rescue Team kweekvijver maatschappelijk betrokken vrijwilligers

REGIO -  De eerste vijftien meisjes en jongens uit deze regio zijn afgelopen zaterdag officieel benoemd tot teamlid van het Young Fire & Rescue Team Markermeergebied (YFRTM). De jongens en meisjes tussen de dertien en vijftien jaar maken op een leuke en praktische wijze kennis met hulpverlening binnen de brede kaders van het hulpverlenings- en veiligheidsdomein. Lieke Sievers, burgemeester Edam-Volendam, voorzitter stuurgroep Young Fire &  Rescue Team Markermeergebied: "De jongeren die hieraan deelnemen werken aan hun toekomst", aldus burgemeester Sievers. 

Burgemeester Sievers: "Het is voor het eerst in Nederland dat verschillende organisaties binnen het domein hulpverlening en veiligheid gezamenlijk een programma specifiek voor jonge mensen hebben ontwikkeld. Het YFRTM legt de basis bij jongeren voor een leven lang hulpvaardigheid en betrokkenheid bij de maatschappij. "De jongeren die hieraan aan deelnemen werken aan hun toekomst", vervolgt Lieke Sievers. Het YFRTM is namelijk naast heel leuk en uitdagend ook een leertraject. Bij gebleken geschiktheid en vacatures - vergroot deelname aan YFRT de kans om door te stromen naar vrijwilliger of beroepsmedewerker bij brandweer, politie of andere maatschappelijk betrokken organisaties. Ook ontvangen alle deelnemers een EHBO-certificaat. Hoe mooi is dat?"

Groeien 

"Het YFRTM is een groeibriljant waarvan de basis nu is gelegd, maar zeker nog niet af is. In de nabije toekomst hoop ik dat er nog meer maatschappelijk georiënteerde organisaties aansluiten. Maar ook dat YFRTM navolging krijgt in andere regio's zodat nog meer jongeren opgeleid kunnen worden tot professionele betrokken hulpverleners. Samen kunnen we dit tot een succes maken", aldus Lieke Sievers.

Blij en trots 

Hilda Raasing, Algemeen directeur/Regionaal commandant Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland: "Ik ben ongelooflijk blij en trots dat we zijn gestart zijn met het Young Fire & Rescue Team Markermeergebied. Jongeren zijn onze toekomst!" Het YFRTM is een kweekvijver voor toekomstige maatschappelijk betrokken vrijwilligers. De jongeren krijgende komende tijd een multidisciplinair oefenprogramma aangeboden dat is samengesteld door Brandweer Zaanstreek-Waterland, gemeenten in het Markermeergebied, Politie Noord-Holland, Reddingsstation Warder en Rode Kruis district Zaanstreek-Waterland. Het YFRTM is het eerste multidisciplinaire jeugdteam in heel Nederland. 

Meer berichten