Twee burgemeesters en flanerende West-Friezen in 't pak - Edamse kaasmarktseizoen start weer

  Nieuws
EDAM - Bij de laatste kaasmarkt van vorig seizoen waren Jan Keijzer en Annie Schilder de eregasten, bekend geworden als gezichtsbepalend duo van de succesvolle Volendamse formatie BZN. Zij luidden de bel ten teken van einde van de markt en traden ook nog op. (Foto: Cees Bandt)
EDAM - Bij de laatste kaasmarkt van vorig seizoen waren Jan Keijzer en Annie Schilder de eregasten, bekend geworden als gezichtsbepalend duo van de succesvolle Volendamse formatie BZN. Zij luidden de bel ten teken van einde van de markt en traden ook nog op. (Foto: Cees Bandt) (rodi.nl)

EDAM - Het nieuwe kaasmarktseizoen in Edam gaat woensdag 4 juli van start. De voorbereidingen voor de wekelijkse markten zijn dan ook al in volle gang. Evenals in voorgaande jaren vinden de kaasmarkten in de maanden juli en augustus van 10.30 tot 12.30 uur op de woensdagochtend plaats. Vanwege de Edammer Kermis kan de kaasmarkt woensdag 29 augustus geen doorgang vinden. Daarom is de laatste kaasmarkt van deze jaargang dus woensdag 22 augustus.


De Stichting Kaasmarkt Edam heeft ook dit jaar weer bekende streek- en landgenoten bereid gevonden om de markt als eregast luister bij te zetten en te openen. Burgemeester Lieke Sievers van gemeente Edam-Volendam opent woensdag 4 juli de rij van eregasten. In de daaropvolgende week is de landelijk bekende tekstdichter/performer Jan Rot de eregast. Woensdag 18 juli is het de beurt aan zanger Wolter Kroes. Woensdag 25 juli opent Sibble Jan Broos, vestigingsmanager van de zuivelfabriek in Marum de kaasmarkt. Deze fabriek is één van de weinige nog overgebleven kaasfabrieken in Nederland waar nog Edammer kaasjes worden geproduceerd.
De eregast voor woensdag 1 augustus is zanger Simon Keizer van het alombekende Volendamse duo Nick en Simon. Woensdag 8 augustus heeft Monique Smit, die inmiddels kan bogen op een glanzende tv-carrière, zich bereid verklaard om eregast op de kaasmarkt te zijn. Daarna volgen woensdag 16 augustus Mariet Brockhoff en Marcel Attema. Beide ondernemers zijn ernstig gedupeerd geraakt bij de brand in het centrum van Edam, eerder dit jaar. De Stichting Kaasmarkt Edam heeft gemeend ze op deze wijze een hart onder de riem te steken.

Laatste kaasmarkt


Bij de laatste kaasmarkt, woensdag 22 augustus, is burgemeester Don Bijl van Purmerend de eregast. Leden van gezelschap 'In 't Pak' gaan dan in historisch West-Fries kostuum over de markt en door het publiek flaneren. Zaterdag 11 augustus is de feeëriek verlichte avondkaasmarkt. Het kaasmarktbestuur is nog in overleg over de eregast voor die avond. Evenals in voorgaande jaren beloven de kaasmarkten volgens Stichting Kaasmarkt Edam stuk voor stuk weer een prachtig schouwspel te worden waarmee de aloude kaasstad Edam zich van zijn mooiste kant laat zien.

Meer berichten