Vogelvlucht B
Vogelvlucht B ((Foto: aangeleverd))

Stedenbouwkundig plan Bloemenbuurt

ENKHUIZEN – Na een interactief proces met buurtbewoners, de huurdersadviesraad, stedenbouwkundigbureau Sacon en de gemeente Enkhuizen ligt er een stedenbouwkundig plan voor de Bloemenbuurt. Het heeft nog goedkeuring nodig van de gemeenteraad voor een wijziging van het bestemmingsplan. Welwonen verdeelt de sloop/nieuwbouw over vier fases. Voor de eerste is geen bestemmingsplanwijziging nodig, daarom kan de sloop/nieuwbouw in de Begoniastraat zoals gepland in 2020 starten. Beslissingen over de methodes van groot onderhoud bij 133 huurwoningen in de Bloemenbuurt neemt Welwonen eind 2019.

Over minimaal acht tot tien jaar zijn 94 woningen vervangen door circa 112 nieuwbouwwoningen (36 eengezinswoningen, 28 beneden/boven woningen en circa 48 appartementen). Voor de architectonische uitwerking van de nieuwbouw heeft Welwonen binnenkort een prijsvraag voor drie architecten. De architect met de meest passende schetsen krijgt de opdracht om ze verder uit te werken. Een van de voorwaarden is dat de voorstellen voor de eengezinswoningen, de beneden/bovenwoningen en de appartementen goed aansluiten bij de buurt.

Ondergrondse drainage

Het voorlopige plan van 2018 is doorontwikkeld met aandacht voor de standpunten van de buurt. De beneden/boven woningen hebben bijvoorbeeld een andere positie gekregen, waarmee rekening is gehouden met de bezwaren van aanwonenden in de Asterstraat. De twee appartementengebouwen in de Asterstraat hebben nu een oost-west oriëntatie, waardoor de appartementen optimaal profiteren van zon- en lichtinval. Er wordt afgezien van een fietsstraat, omdat deze niet past bij het karakter van de wijk. Wel wordt een deel van de Asterstraat autovrij gemaakt met een fiets/voetpad. Het plan voorziet in een oost-west verbinding, min of meer in het verlengde van het Tulpenplein. Het bestaande eenrichtingsregime blijft bestaan. De waterpartijen uit het voorlopige plan zijn vervallen, omdat het risico bestaat dat met de toestroom van water het evenwicht in het grondwater wordt verstoord en de wijk onbedoeld juist meer wateroverlast krijgt. Om wateroverlast tegen te gaan zorgt de gemeente Enkhuizen ervoor dat de hele Bloemenbuurt wordt voorzien van ondergrondse drainage, waarbij Welwonen de kosten draagt van de achterpaden. Ook worden zowel bij de nieuwbouw als de bestaande huurwoningen de kruipruimten gedraineerd, waarbij het water wordt afgevoerd via de voortuinen.

Openbaar groen

Het stedenbouwkundig plan voorziet in meer parkeerruimte en meer openbaar groen. Er wordt onderzocht of (een deel van) het parkeerplein tussen de Violen- en de Piet Smitstraat kan worden ingericht voor het veilig stallen van bedrijfsbusjes. De gemeente Enkhuizen wil in samenspraak met de buurt de dijkzone opnieuw inrichten als buurtrandpark. En vanuit de Goudsbloemstraat naar de dijk komt een hellingbaan die ook toegankelijk is voor minder mobiele mensen. De veiligheid in de Bloemenbuurt krijgt ook aandacht. Zo wil Welwonen ledverlichting aanbrengen in de achterpaden, gevoed vanuit de bergingen van de huurders. Met het oog op duurzaamheid worden alle nieuwbouwwoningen gasloos. Ook is de kans groot dat zowel de nieuwbouw als de bestaande huurwoningen zonnepanelen krijgen. Een regenton in de tuin voor de afvoer van regenwater behoort ook tot de duurzaamheidsmogelijkheden. De bewoners van de Bloemenbuurt zijn per nieuwsbrief geïnformeerd. Ook staat alle informatie op www.welwonen.nu.

Meer berichten