Sterk techniek onderwijs in West-Friesland.
Sterk techniek onderwijs in West-Friesland. ((Foto; liggend))

Ondertekening Techniekpact West-Friesland

REGIO - Met een handtekening onder het Techniekpact West-Friesland tekenden zestien partijen onlangs voor een intensieve samenwerking tussen overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Samen werken zij aan het vergroten van de instroom van jongeren binnen technische opleidingen, een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en een duurzame inzetbaarheid van technici.

Techniek is de grootste motor van onze economische welvaart en om als land mee te kunnen blijven tellen als het gaat om concurrentiekracht, innovatie en wetenschappelijk onderzoek, zijn dan ook voldoende goede technici nodig. Jan Jacob Jaasma, sectordirecteur vmbo op het Martinuscollege in Grootebroek vertelt: "Ook in niet-technische beroepen neemt de vraag naar kennis over en vaardigheden voor toepassing van techniek alleen maar toe. Daarom is het belangrijk dat meer leerlingen kiezen voor techniek, dat meer leerlingen en studenten met een technisch diploma ook aan de slag gaan in een technische baan en dat mensen die in de techniek dit ook (kunnen) blijven doen."

Regionale ambities

Onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, jongeren, topsectoren, regio en Rijk hebben al in 2016 een Nationaal Techniekpact gepresenteerd met twaalf doelen die de basis zijn om acties op voort te zetten, te starten, resultaten te boeken en verdere samenwerking te realiseren. Aanvullend is er nu ook een regionaal Techniekpact van waaruit gezorgd wordt dat acties aansluiten bij de ambities van de regio.

Doelen

"Wij richten onze acties vooral op meer aandacht voor techniek in het primair onderwijs en in het vmbo tl (de mavo). Ook willen wij de infrastructuur van de huidige techniekopleidingen kwalitatief te verbeteren en ervoor zorgen dat er meer mensen uit de techniek op scholen aan het werk gaan. Er komen twee servicepunten techniek waar men terecht kan met vragen over techniekonderwijs, excursies, gastlessen et cetera.", aldus Jaasma

Subsidie

Om alle plannen ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren is, naast inzet van alle partijen, ook geld nodig. Jaasma: "Met het regionale Techniekpact wordt dan ook een subsidie aangevraagd bij het ministerie van OCW. In juni wordt bekend of de subsidie wordt toegekend en dan kunnen we hopelijk in september gelijk van start."

Deelnemende partijen Techniekpact: Martinuscollege, Tabor College vmbo d'Ampte, SG Newton (Atlas College), Clusius College, ROC Horizon College, AOC Clusius College, pro West-Friesland (St. Trigoon), INNOVAM Opleidingen, Tetrix, IW, SPG INFRA NH, Espeq, Bedrijvengroep West-Friesland, Greenport NHN, Werkgeversservicepunt NHN, W7 Westfriese Gemeenten. Steunverklaringen van de Koninklijke Metaalunie en RPA NHN.

Meer berichten