Dorpspark brengt buurtbewoners bij elkaar

VENHUIZEN - De Verbinding, de gemeenschappelijke tuin die door inwoners van Venhuizen wordt onderhouden, is definitief klaar. De parkachtige tuin is een samenvoeging van de tuin van het nabijgelegen woonzorgcentrum Bosmanstaete en een stuk gemeentegroen.

De stichting Vrienden van de Tuin Bosmanstaete heeft het project ontwikkeld. Werden vorig jaar de volière en de vijver aangelegd. Onlangs werd de gemeenschapstuin door buurtbewoners helemaal winterklaar gemaakt. Daarmee is de parkachtige tuin voor iedereen vrij toegankelijk en staan oudere bewoners van Bosmanstaete in direct contact met buurtbewoners. Peter Wognum: "De Verbinding zorg voor verbinding van de vele dorpsgenoten. Voor jong en oud. Het is een rustpunt en ontmoetingsplek in de wijk."

Ontmoetingsplek

Naast de grote vijver met vissen en zwanen en volière is er een kinderboerderij. Door het open en gemoedelijke karakter en het meanderende wandelpad worden ouderen uitgedaagd een wandelingetje te maken en daarmee meer te bewegen.

Bij De Verbinding is eind oktober volop gewerkt aan het komend voorjaar. Planten maakten plaats voor de voorjaarsbollen die in maart en april hun kleurenpracht laten zien. Narcissen, tulpen, keizerskronen en meerdere soorten werden verstopt in perken, borders, bakken en terrassen. Peter Wognum: "Het was een prachtige verbindingsdag. Maar liefst twintig vrijwilligers stonden klaar om de handen uit de mouwen te steken; samen maakten we er een gezellige dag van. De bollen werden gesponsord door lokale bollenbedrijven. Ook maakten we een begin met het ophangen van de (kerst)verlichting."

Meer berichten