De Woonschakel, Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland, Gemeentelijk Woningbedrijf Opmeer, Het Grootslag, Intermaris, Welwonen en Wooncompagnie slaan handen ineen.
De Woonschakel, Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland, Gemeentelijk Woningbedrijf Opmeer, Het Grootslag, Intermaris, Welwonen en Wooncompagnie slaan handen ineen. ((Foto: pixabay.nl))

Spoedzoeker huurwoning krijgt goede kans

WEST-FRIESLAND - Sociale verhuurders bieden vanaf 2020 een deel van hun aanbod met voorrang aan spoedzoekers aan.

In de regio West-Friesland bieden de sociale verhuurders vanaf januari 2020 een deel van hun aanbod met voorrang aan spoedzoekers aan. Dit om woningzoekenden in een benarde woonsituatie een betere kans te geven op een passende woning. Daarmee is West-Friesland de eerste regio die via het woningzoekendensysteem woningen aanbiedt voor spoedzoekers. Ook wordt een deel van het aanbod met voorrang toegewezen aan doorstromers die een sociale huurwoning achterlaten.

Noodsituaties

Door de opgelopen wachttijd komen veel woningzoekenden in de knel. Voor echte noodsituaties is er de urgentieregeling. Maar niet alle mensen met spoed komen hiervoor in aanmerking. Daarom starten de sociale verhuurders met een proef van een jaar waarin een beperkt deel van de vrijkomende huurwoningen met voorrang wordt toegewezen aan spoedzoekers.

Doorstroming

Naast de mensen in een benarde woonsituatie, moeten ook andere woningzoekenden een kans krijgen. Daarom wordt de doorstroming vanuit een huurwoning bevorderd. Meer doorstroming leidt uiteindelijk tot meer huishoudens met een huurwoning die bij hen past. Om die reden wordt vanaf januari 2020 een deel van de vrijkomende huurwoningen met voorrang toegewezen aan doorstromers die een sociale huurwoning leeg achterlaten in West-Friesland.

Woningzoekenden

Veel mensen doen een beroep op een sociale huurwoning. De wachttijd om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning is in de afgelopen jaren voor alle doelgroepen verder gestegen. De sociale verhuurders in West-Friesland willen hier iets aan doen. In het voorjaar van 2019 is er daarom onderzoek gedaan onder de woningzoekenden in West-Friesland. Bijna 3.500 mensen hebben de enquête ingevuld. Hieruit bleek dat er draagvlak is voor het huidige systeem, maar dat er meer gedaan mag worden voor mensen die in een benarde woonsituatie zitten. Tegelijkertijd werd aangegeven dat ook andere woningzoekenden nog aan de beurt moeten kunnen komen.

Verdeling

Minimaal vijftig procent van de te verhuren sociale huurwoningen wordt vanaf januari 2020 in Woonmatch West-Friesland aangeboden en toegewezen op basis van de langste inschrijfduur. Daarnaast wordt twintig procent gereserveerd voor urgente woningzoekenden en dertig procent wordt op basis van lokale afspraken toegewezen.

Meer berichten