(Foto: Pexels)

Actieve handhaving WerkSaam Westfriesland bijstandsfraude

REGIO - Actieve handhaving WerkSaam Westfriesland lijkt vruchten af te werpen. In het tweede en derde kwartaal van 2019 heeft WerkSaam Westfriesland met Handhaving en de Sociale Recherche voor ruim tweehonderdduizend euro aan bijstandsfraude opgespoord.

Het precieze opgespoorde bedrag was 205.293 euro, meldt WerkSaam Westfriesland. WerkSaam onderzoekt actief of in de regio West-Friesland sprake is van uitkeringsfraude. Deze onderzoeken worden naar aanleiding van fraudemeldingen door burgers of andere instanties en ook bij lopende uitkeringen en het aanvragen van een uitkering uitgevoerd. H opgespoorde bedrag was 205.293 euro.et precieze

Diverse zaken

WerkSaam Westfriesland meldt dat in de afgelopen periode onder andere de volgende zaken vastgesteld:

In drie onderzoeken was sprake van het exploiteren van een hennepplantage in de eigen woning.

Er zijn gesprekken met cliënten gevoerd waarbij het vermoeden was dat zij zwarte inkomsten hadden. Tijdens deze gesprekken werd de uitkering door een aantal cliënten op eigen verzoek beëindigd.

Zwarte inkomsten

Een aantal cliënten hadden zwarte inkomsten uit onder andere handel in oud ijzer, werkhuisjes en de verkoop van goederen op bijeenkomsten verzwegen.

Er zijn enkele onderzoeken verricht waaruit bleek dat cliënten verzwegen dat zij met de vader van hun kinderen samenwoonden, terwijl zij een uitkering voor een alleenstaande ouder ontvingen.

Te lang in buitenland

Er in enkele gevallen geen toestemming werd gegeven voor een huisbezoek waarbij een redelijk vermoeden aanwezig was dat er sprake was van een onjuiste woonsituatie. De uitkering werd hierop beëindigd omdat het recht niet kon worden vastgesteld.

Er in een onderzoek bleek dat een cliënt in twee jaar tijd totaal 393 dagen in het buitenland had verbleven, terwijl slechts recht is op 28 dagen per jaar.

Meer berichten