(Foto: Rodi Media)

Herrie in de Bloemenbuurt

ENKHUIZEN - De wijkvernieuwing in de Bloemenbuurt door verhuurder Welwonen leidt tot onrust bij een deel van de bewoners. De Huurdersadviesraad Enkhuizen (HAR) betreurt de ontstane situatie ten aanzien van de wijkvernieuwing Bloemenbuurt, schrijft de HAR vrijdag 15 november in een persbericht.

De HAR verwijst naar een 'brandbrief' die de Bewonerscommissie Bloemenbuurt eerder dit jaar naar B&W stuurde met een kopie naar de HAR met het verzoek de wijkvernieuwingsplannen nietig te verklaren. Volgens de twee leden van de HAR, Wil Raven en Marja van der Haar, is de inhoud van deze brandbrief niet juist.

'Wij betreuren houding bewonerscommissie Bloemenbuurt'

De Bewonerscommissie Bloemenbuurt is kritisch over de procedure die wordt gevolgd voor de vernieuwing van de wijk. Welwonen wil woningen slopen en vervangen door andere woningen. Elders worden woningen gerenoveerd. De Bewonerscommissie pleit voor onderzoek naar de staat van de woningen.

De HAR is sinds eind 2015 actief, aldus Wil Raven en Marja van der Haar. Voorts schrijven zij: "Met ons drieën (in het begin gesteund door de oud voorzitter van de toen opgeheven Bewonerscommissie Enkhuizen) gingen we begin 2016 voortvarend aan de slag. We zitten voor het vaststellen van de prestatieafspraken als gelijkwaardig partner aan tafel met de gemeente Enkhuizen en Welwonen. Hierbij hebben wij altijd de pet op van het algemeen huurdersbelang. We luisteren en reageren op ambities en wensen van de gemeente Enkhuizen en Welwonen en vragen ons hierbij altijd af wat de gevolgen zijn voor de huurders. Bijvoorbeeld of het bouwen van zoveel woningen voor zorgpartijen niet ten koste gaat van het bouwen van 'gewone' sociale huurwoningen voor de huurders. We krijgen hierop uitleg en hebben daardoor meer inzicht in de materie, waarop we constructief kunnen meedenken en weloverwogen adviezen kunnen geven.''

Legitieme vertegenwoordiging

De HAR voelt zich aangevallen door de bewonerscommissie Bloemenbuurt, aldus het persbericht. "Het is ons opgevallen dat de Bewonerscommissie Bloemenbuurt Enkhuizen ons meermalen heeft aangevallen op ons doen en laten. Zij vinden dat wij niet legitiem aan het proces ontwikkeling Bloemenbuurt hebben deelgenomen en nog steeds deelnemen. Op het moment van de opstart was er geen bewonerscommissie die de belangen van de sociale huurders van de Bloemenbuurt vertegenwoordigde en hebben wij gemeend ons hiervoor in te zetten."

Kwaliteit beoordelen

Om te vervolgen met: "Het betreurt ons zeer dat de bewonerscommissie het proces van de wijkvernieuwingsplannen voor de Bloemenbuurt afkeurt en hierover B&W, de gemeenteraad én de media negatief heeft geïnformeerd, alleen omdat ze vinden dat wij op basis van onze bevoegdheden niet aan tafel hadden mogen zitten. Wel juichen zij de ontwikkeling op zich zelf toe? Wij hebben er echter het volste vertrouwen in dat B&W en de gemeenteraad de plannen voor de Bloemenbuurt op kwaliteit beoordelen, want de plannen betekenen een verbetering van de leefbaarheid in deze buurt. Meer en betere duurzame woningen, een verduurzamingsslag voor de bestaande sociale huurwoningen en meer parkeerplaatsen en groen." De huurdersadviescommissie (HAR) zoekt nieuwe leden ter versterking van de raad. Informatie via har.enkhuizen@gmail.com.

Meer berichten