Samen dingen ondernemen, vermindert eenzaamheid.
Samen dingen ondernemen, vermindert eenzaamheid. ((Foto: Pexels))

Eenzaamheid jongeren tegengaan

Enkhuizen – Jongerenwerker Dirk Jan Post van Welwonen start een sociale groep 'de Pioniers'. Deze groep brengt jongeren van 16 tot 23 jaar met elkaar in contact met als ultieme doel vriendschappen voor het leven. Hiermee zet het jongerenwerk zich extra in voor de bestrijding van eenzaamheid onder jongeren.

Zodra minimaal zes jongeren zich hebben aangemeld kan de eerste groep Pioniers van start. Dit gebeurt vanuit jongerencentrum Cayen in de Peperstraat in Enkhuizen. Een vrijwilliger fungeert als kartrekker van de groep. Samen met de vrijwilliger kiezen de jongeren wat ze willen doen op het gebied van ontmoeting, activiteiten en uitjes. Denk aan bowlen of karten, wandelen en samen iets drinken, naar het strand, naar de bioscoop, spelletjes spelen in Cayen, alles wat de jongeren zelf leuk vinden. Het is aan de vrijwilliger om de wensen van de groep te inventariseren en daarop in te spelen. Er wordt een indeling gemaakt op interesses en leeftijd, hoewel met de leeftijd tot op zekere hoogte flexibel wordt omgegaan. Dat iemand iets ouder of jonger is, hoeft volgens Dirk Jan niet altijd een probleem te zijn.

Ik volg mijn hart

Uit landelijke onderzoeken, noodkreten van jongeren op sociale media deze zomer, maar ook uit signalen van dichter bij huis blijkt dat er ook in Enkhuizen een groep jongeren is die zich eenzaam voelt. Dit was voor Dirk Jan aanleiding voor zijn 'Pioniersplan' dat hij samen met vrijwilliger Radko Scheper heeft uitgewerkt. Radko was vroeger vrijwilliger bij jongerencentrum R17, dat nu Inventas heet. Hij heeft ook in zijn werkzame leven veel contact met jongeren. Radko: "We hebben allemaal wel onze eenzame en vervelende momenten waarin iedereen wel wat steun kan gebruiken. Voor die mensen doe ik graag iets extra's, ik volg daarin mijn hart."

Laagdrempelig

Het is de bedoeling de jongeren op een laagdrempelige manier bij elkaar te brengen. Iedereen is welkom en iedereen mag zijn wie hij of zij is. Om het Pioniersplan een goede kans van slagen te geven benadert Welwonen ook netwerkpartners. Zoals de zorgcoördinatoren van het voortgezet onderwijs, de praktijkondersteuners van de huisartsen, zorgleveranciers en instanties waar jongeren komen of contact mee hebben. Dirk Jan: "Om jongeren die zich eenzaam voelen te bereiken, is vooral persoonlijke communicatie belangrijk. Daarin krijgen we steun vanuit ons netwerk."

Aanmelden

Jongeren die op zoek zijn naar echte contacten met goede vriendschappen tot gevolg kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op www.welwonen.nu.

Meer berichten