Foto: aangeleverd

Spreek je uit voor water

ENKHUIZEN - Iedereen van 18 jaar en ouder stemmen mag woensdag 20 maart voor een nieuw waterschapsbestuur. De 21 waterschappen zorgen voor droge voeten, schoon en voldoende water. En hoe ze dat doen, daar heb jij invloed op. Breng daarom op 20 maart jouw stem uit voor een nieuw waterschapsbestuur.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is het waterschap ten noorden van het Noordzeekanaal en op Texel, het Noorderkwartier. In dit gebied zorgt HHNK voor veilige dijken, schoon en voldoende water.

Vanwege dit belang heffen waterschappen, dus ook HHNK, waterschapsbelasting. Belasting die niet naar algemene uitgaven gaat, maar alleen bestemd is voor waterbeheer. Daarin is Nederland uniek in de wereld. In de wet is vastgelegd dat wie belasting betaalt, stemrecht moet hebben. Daarom zijn er eens in de vier jaar waterschapsverkiezingen, waarbij een nieuw algemeen bestuur wordt gekozen. Zo heeft men invloed op de manier waarop HHNK jouw waterschapsbelasting besteedt. Hoe schoon moet het oppervlaktewater zijn, hoe worden overstromingen voorkomen, wateroverlast en droogte nu het klimaat verandert? Over dit soort zaken gaat het bestuur van het waterschap. Belangrijke vragen die een stem verdienen op 20 maart aanstaande.

Negen partijen

Iedereen die in het Noorderkwartier woont en boven de achttien jaar is, mag stemmen voor een nieuw bestuur bij HHNK. Aan de verkiezingen doen dit jaar negen partijen mee. Via waterschapsverkiezingen.nl is meer informatie te vinden, zoals alle partijen en kandidatenlijsten. Nog niet bekend wie een stem verdient? Kijk op hhnk.mijnstem.nl.

.

.

Meer berichten