Wethouder Dorus Luyckx van Enkhuizen post het eerste aanmeldformulier in de kleurrijke brievenbus.
Wethouder Dorus Luyckx van Enkhuizen post het eerste aanmeldformulier in de kleurrijke brievenbus. ((Foto: aangeleverd))

Campagne 'Ik wil meedoen' van Vrijwilligerspunt van start

ENKHUIZEN - De campagne 'Ik wil meedoen' van Vrijwilligerspunt ging dinsdag 19 maart van start in eetcafé de Bonte Veer in Enkhuizen. Wethouder Dorus Luyckx van Enkhuizen postte het eerste aanmeldformulier in de kleurrijke brievenbus die vanaf nu in het gebouw van de Bonte Veer op de tweede etage staat.

Met de campagne wil Vrijwilligerspunt mensen in West-Friesland op een laagdrempelige manier bewegen (actiever) mee te doen aan de maatschappij. Dat kan door te leren en door te doen. Voor beide is een aanmeldformulier ontwikkeld. Het 'Ik wil leren'-formulier richt zich op mensen die actiever mee willen doen aan de maatschappij, maar daarvoor de benodigde (basis)vaardigheden onvoldoende beheersen. Het 'Ik wil doen'-formulier is speciaal voor diegenen die iets willen betekenen voor de maatschappij. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen, door een activiteit te organiseren voor de buurt, of door anderen te ontmoeten. De afdeling Taalhuis van Vrijwilligerspunt draagt zorg voor de verwijzing naar het juiste traject. Dat kan binnen de afdeling Taalhuis zijn, of bij een van de partners van Vrijwilligerspunt in West-Friesland zoals scholen, bibliotheken en welzijnsorganisaties.

Eerste aanmeldformulier

Wethouder Dorus Luyckx trapte de campagne af door het eerste aanmeldformulier te posten. Luyckx: "Ik vind het heel leuk dat Enkhuizen de eerste gemeente is waar deze brievenbus komt te staan. Het is ook noodzakelijk, want uit onderzoek blijkt dat zestien procent van de inwoners van Enkhuizen laaggeletterd is en dat is dik boven het gemiddelde van twaalf procent. Het formulier 'Ik wil leren' kan bijdragen aan een verlaging van het aantal laaggeletterden in Enkhuizen. Een prachtig initiatief van Vrijwilligerspunt dat laat zien dat je ook op een creatieve manier laaggeletterden kunt bewegen over de drempel van schaamte te stappen. Helaas komt namelijk door compensatiegedrag niet altijd aan het licht dat mensen moeite hebben met lezen en schrijven. Ik hoop dan ook dat professionals en organisaties deze campagne ondersteunen zodat straks in heel Enkhuizen en West-Friesland deze mooie brievenbussen staan." De wethouder heeft op het formulier 'Ik wil doen' aangegeven dat hij wil wandelen. Binnenkort neemt Vrijwilligerspunt contact met hem op voor het vervolgtraject.

Meerdere brievenbussen

Naast de Bonte Veer komen binnenkort op nog vier plekken in West-Friesland brievenbussen te staan. De brievenbussen blijven drie maanden op iedere locatie en gaan daarna naar een andere locatie binnen de regio. Op deze manier wil Vrijwilligerspunt, met hulp van de medewerkers van de verschillende locaties, zoveel mogelijk mensen bereiken. Organisaties die ook een brievenbus willen, of (een van) de twee formulieren, kunnen een mail sturen naar info@vrijwilligerspunt.com.

Meer berichten